මනෝ විද්‍යාව සහ සමාජ විද්‍යාව පන්ති - එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ්

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරයා :
Joseph Ranjith Kumar (පුරුෂ)
 • සාමාන්‍ය පෙල
 • උසස් පෙල
 • ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 20 කට වඩා
දුරකථනය :
0​7​7​3​9​8​9​0​5​2
වයිබර් :
0​7​7​3​9​8​9​0​5​2
වට්ස්ඇප් :
0​7​7​3​9​8​9​0​5​2
QR කේතය :
QRCode මනෝ විද්‍යාව සහ සමාජ විද්‍යාව පන්ති - එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ් si
වෙබ් පණිවිඩ :
ගුරුවරයා පිළිඹඳ විස්තර
BSc (Hons) Business and Psychology, MA (Hons) Counselling Psychology.

21 Years of teaching experience.
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
Psychology
 • Cambridge - AS & A2
 • Edeexcel - IAL/GCE (AS & A2)
 • Edexcel - GCSE (9-1)
Sociology
 • Cambridge - AS & A2
 • Cambridge - O/L
 • Cambridge - IGCSE

Teacher, 87 A, Kawdana Road, Dehiwala
Call: 0773 98 90 52
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි පන්ති පැවැත්වේ
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
87 A, Kawdana Road, දෙහිවල


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ආයතන/ස්ථානයන්හි පන්ති පවත්වනු ලබයි
කළුතර දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
පානදුර


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
අතුරුගිරිය


ඇතුල් කෝට්ටේ


කඩුවෙල


කොස්වත්ත


කොහුවල


කොළඹ


කොළඹ 01


කොළඹ 02


කොළඹ 03


කොළඹ 04


කොළඹ 05


කොළඹ 06


කොළඹ 07


කොළඹ 08


කොළඹ 09


කොළඹ 10


කොළඹ 11


කොළඹ 12


කොළඹ 13


කොළඹ 14


කොළඹ 15


ගල්කිස්ස


තලවතුගොඩ


දෙහිවල


නාවල


නුගේගොඩ


පාදුක්ක


පිටකෝට්ටේ


පිළියන්දල


බත්තරමුල්ල


බොරලැස්ගමුව


බෝකුන්දර


මහරගම


මාලබේ


මීගොඩ


මුල්ලේරියාව


මොරටුව


රත්මලාන


රාජගිරිය


වැල්ලම්පිටිය


හෝකන්දර


හෝමාගම


ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කඩවත


කැලණිය


කිරිබත්ගොඩ


ගම්පහ


මීගමුව


යක්කල


වත්තල


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි
කළුතර දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
පානදුර

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
අතුරුගිරිය

ඇතුල් කෝට්ටේ

කඩුවෙල

කොටිකාවත්ත

කොස්වත්ත

කොහුවල

කොළඹ

කොළඹ 01

කොළඹ 02

කොළඹ 03

කොළඹ 04

කොළඹ 05

කොළඹ 06

කොළඹ 07

කොළඹ 08

කොළඹ 09

කොළඹ 10

කොළඹ 11

කොළඹ 12

කොළඹ 13

කොළඹ 14

කොළඹ 15

ගල්කිස්ස

ගොතටුව

තලවතුගොඩ

දෙහිවල

නාවල

නුගේගොඩ

පාදුක්ක

පිටකෝට්ටේ

පිළියන්දල

බත්තරමුල්ල

බොරලැස්ගමුව

බෝකුන්දර

මහරගම

මාලබේ

මීගොඩ

මුල්ලේරියාව

මොරටුව

රත්මලාන

රාජගිරිය

වැල්ලම්පිටිය

හෝකන්දර

හෝමාගම

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කඩවත

කැලණිය

කිරිබත්ගොඩ

ගම්පහ

මීගමුව

යක්කල

වත්තල

අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති
අන්තර් ජාලය ඔස්සේ පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
 • පෞද්ගලික පන්ති
 • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
 • English