සිංහල |  தமிழ் |  English
chemistrychemistry

ඉන්ග්‍රීසි කථන හා භාෂා පන්ති

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරිය :
S. Mallawaarachchi (ස්ත්‍රී)
 •  සාමාන්‍ය පෙල
 •  උසස් පෙල
 •  ඩිප්ලෝමා
 •  උපාධි අපේක්ෂක
 •  පශ්චාත් උපාධි
 •  TESOL /TEFL (UK)
 •  ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 2 කට වඩා
දුරකථනය :
0​7​1​1​ ​6​0​1​ ​6​9​7
වට්ස්ඇප් :
විද්‍යුත් තැපෑල (ඊමේල්) :
QR කේතය :
QRCode ඉන්ග්‍රීසි කථන හා භාෂා පන්ති si
විචාර :
ගුරුවරිය පිළිඹඳ විස්තර
රැකියාවකට ඉල්ලුම් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන ඔබ ඉන්ග්‍රීසි දැනුම අඩු කම නිසා පසු තැවෙනවාද?

O/L ඉන්ග්‍රීසි විශය අසමත් වීම නිසා පසු තැවෙනවාද ?නැවත විභාගයට පෙනී සිටීමට අවශ්‍යද?

A/L General English සදහා model papers කිරීමට අවශ්‍යද?

ගෘහණියක් නම් ඉන්ග්‍රීසි දැනුම වැඩි කර ගැනීමට අවශ්‍යද?

මූලික මට්ටමේ සිට ඉන්ග්‍රීසි දැනුම වර්ධනය කර ගැනීමට අවශ්‍ය අයෙක් වේ නම් 0711601697 අන්කයට WhatsApp පනිවිඩයක් එවන්න.

ක්‍රමානුකූලව English grammar, vocabulary දැනුම වැඩි කරන අතර කුඩා ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් මගින් කථනය සදහාද යොමු කිරීම සිදුකරනු ලබයි.
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
වැඩිහිටියන් හා පාසල් දරුවන් සදහා ඉන්ග්‍රීසි පන්ති
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්

මාර්ගගත පන්ති
මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
 • පෞද්ගලික පන්ති
 • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
 • සිංහල
 • English
විචාර
S. Mallawaarachchi ගැන විචාරයක් ලියන පළමු තැනැත්තා වන්න

අනෙකුත් දැන්වීම් බලන්න

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry