සිංහල |  தமிழ் |  English

නිතර අසන ප්‍රශ්න

Your AD HereYour AD Here
නොමිලේ දැන්වීමක් පළ කිරීමට, https://www.fat.lk/si/post-your-ad මත ක්ලික් කරන්න.

ඔබට මේ වන විටත් FAT.lkහි ගිණුමක් තිබේ නම්, කරුණාකර ඔබගේ ගිණුමට පිවිසී දැන්වීම ඇතුලත් කරන්න.

ඔබට FAT.lkහි ගිණුමක් නොමැති නම්, නව ගිණුමක් ආරම්භකර වෙළද දැන්වීම ඇතුලත් කරන්න.
ඔබගේ දැන්වීම සංස්කරණය කිරීම සඳහා පළමුව ඔබගේ ගිණුමට පිවිස දැන්වීම වෙත පිවිසෙන්න.

ඉන්පසු "දැන්වීම සංස්කරණය කරන්න" බොත්තම මත ක්ලික් කරන්න.
ඔබගේ දැන්වීම ඉවත් කිරීම සඳහා පළමුව ඔබගේ ගිණුමට පිවිස දැන්වීම වෙත පිවිසෙන්න.

ඉන්පසු "දැන්වීම ඉවත් කරන්න" බොත්තම මත ක්ලික් කරන්න.
ඔබේගේ දැන්වීමට ප්‍රතිචාර නොලැබෙන්නේ නම්, දැන්වීමේ පෙනුම, විශ්වාසනීයත්වය හා ස්ථානගතකිරීම වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා පහත සඳහන් පියවර අප ඔබට නිර්දේශ කරන්නෙමු.

  • පැහැදිලි සහ නිවැරදි තොරතුරු සපයන්න
  • ඔබ ගුරුවරියක්/ගුරුවරයෙකු හෝ අධ්‍යාපන ආයතනයක් නම්, ඔබ උගන්වන විෂයයන්, ඔබේගේ සුදුසුකම් හා පළපුරුද්ද පැහැදිලිව හා විස්තරාත්මකව සඳහන් කරන්න.
  • සිංහල, දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි භාෂා ත්‍රිත්වයෙන්ම තොරතුරු සඳහන් කරන්න.
  • ඡායාරූප එකතු කර ඔබගේ දැන්වීමේ පෙනුම සහ විශ්වාසනීයත්වය තහවුරු කර වැඩි පරිශීලකයන් පිරිසකගේ අවධානය ලබා ගන්න
ඔබගේ දැන්වීම තවමත් විමර්ශනය කෙරෙමින් පැවතීම මෙයට හේතු විය හැක. එවැනි දැන්වීම් "මාගේ දැන්වීම්" කොටසේ "විමර්ශනය යටතේ පවතින දැන්වීමක්" ලෙස පෙන්නුම් කෙරෙනු ඇත
අප විසින් එවූ ඊ-මේල් පණිවුඩය ඔබ හට නොලැබුනේනම්, එම පණිවුඩය JUNK හෝ SPAMෆෝල්ඩරය තුල ඇත්දැයි පරීක්ෂා කර බලන්න.
ඔබගේ ගිණුමට පිවිස "මාගේ ගිණුම --> මාගේ තොරතුරු" සබැඳිය මත ක්ලික් කරන්න

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry