මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   


මනෝ විද්‍යාව සහ සමාජ විද්‍යාව පන්ති - එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ්

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරයාගේ නම
Joseph Ranjith Kumar (පුරුෂ)
දුරකථනය
වෙබ් පණිවිඩ
ගුරුවරයා පිළිඹඳ විස්තර
BSc (Hons) Business and Psychology, MA (Hons) Counselling Psychology.

20 Years of teaching experience.
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
Psychology
 • Cambridge - AS & A2
 • Edeexcel - IAL/GCE (AS & A2)
 • Edexcel - GCSE (9-1)
Sociology
 • Cambridge - AS & A2
 • Cambridge - O/L
 • Cambridge - IGCSE
Teacher, 66 A, Kawdana Road, Attidiya, Dehiwala
Call: 0773 98 90 52
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි පන්ති පැවැත්වේ
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
66 A, Kawdana Road, Attidiya, දෙහිවල


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කොළඹ 03

කොළඹ 04

කොළඹ 05

කොළඹ 06

කොළඹ 08

කොළඹ 13

ගල්කිස්ස

තලවතුගොඩ

දෙහිවල

නුගේගොඩ

බොරලැස්ගමුව

මාලබේ

රත්මලාන

රාජගිරිය

හෝමාගම

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කඩවත

ගම්පහ

වත්තල

අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති
අන්තර් ජාලය ඔස්සේ පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
 • පෞද්ගලික පන්ති
 • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
 • English
වෙනත් තොරතුරු
 • දැන්වීමේ අංකය : 21566
 • දැන්වීම පලමු වරට සකසන ලද්දේ : 06 පෙබරවාරි 2020
 • දැන්වීම කල් ඉකුත් වීමේ දිනය : 14 ජූලි 2021