ஆங்கிலம் மொழிமூலம் ஒன்லைன் வகுப்புக்களை ஐந்து தரம் 9 10 11

Venura Jayasundara (ஆண்) - Mecon - University of Colombo, School teacher from Nugegoda


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆங்கிலம் மொழிமூலம் ஒன்லைன் வகுப்புக்களை ஐந்து தரம் 9 10 11
புவியியல் வாழ்க்கைத் தேர்ச்சிகளும் குடியுரிமைக் கல்வியும் சுகாதார ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை

K. G. Gamage (பெண்) - Paper marking examiner, Experienced National School Teacher


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
புவியியல் வாழ்க்கைத் தேர்ச்சிகளும் குடியுரிமைக் கல்வியும் சுகாதார ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை
கணக்கியல் வகுப்புக்களை - OL மற்றும் AL

Chamil Iddamalgoda (ஆண்) - A graduate in Wayamba University with a GPA of 3.57, B.Sc (Special) degree in Accountancy and Business Finance


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆங்கிலம் மொழிமூலம் ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

Irosha Liyanage (பெண்) - A BAMS degree holder with experience in teaching school children and undergraduates


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆங்கிலம் மொழிமூலம் ஒன்லைன் வகுப்புக்களை
புவியியல் ஒன்லைன் வகுப்புக்களை - சா/த தரம் 10/11

நிறுவனம்: Future Way Education - Geography Online Classes in Sinhala medium


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
புவியியல் ஒன்லைன் வகுப்புக்களை - சா/த தரம் 10/11
வரலாறு, புவியியல் மற்றும் சூழல் முகாமைத்துவம்

L. Gurusinghe (Mrs) (பெண்) - Degree of Bachelor of Arts, At Currently Head of Geography Section and Moderator at an International School


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
வரலாறு, புவியியல் மற்றும் சூழல் முகாமைத்துவம்
ஆங்கிலம் கணிதம் விஞ்ஞானம் புவியியல் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் தரம் 6 - 11

Fahira (பெண்) - A well qualified and experienced teacher working in a reputed school, currently doing a degree in BSc Psychology


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தரம் 1 - 11 ஆங்கிலம் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை - உள்ளூர் எடெக்சல் கேம்பிரிட்ஜ் பாடத்திட்டம்

நிறுவனம்: ED-U-Zone - Physical classes are conducted only in Kandy. Online classes can be done according to your requirement


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தரம் 1 - 11 ஆங்கிலம் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை - உள்ளூர் எடெக்சல் கேம்பிரிட்ஜ் பாடத்திட்டம்
யசோதா சரசியுடன் புவியியல்

Yashoda Sarasi (பெண்) - B.A. Hons in Geography, University of Sri Jayewardenepura, Advanced Diploma in Ent. Mgt. (USJ), Diploma in Ent. Mgt. (USJ)


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
யசோதா சரசியுடன் புவியியல்
6-11 ශ්‍රේණිය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය සහ සිංහල මාධ්‍ය භූගෝල විද්‍යාව සහ 6-9 ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය / සිංහල මාධ්‍ය ඉතිහාස පන්තිය

Anuradha Abewickramasinghe (பெண்) - An undergraduate at the University of Sri Jayewardenapura specialise in Geography


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
6-11 ශ්‍රේණිය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය සහ සිංහල මාධ්‍ය භූගෝල විද්‍යාව සහ 6-9 ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය / සිංහල මාධ්‍ය ඉතිහාස පන්තිය
புவியியல் மற்றும் தமிழ் வகுப்புக்களை

Inosha Dunukewala (பெண்) - MA, BA Hons Geography (Special), Diploma in Tamil (Kelaniya University), PGDE (Peradeniya University)


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
புவியியல் மற்றும் தமிழ் வகுப்புக்களை
வரலாறு புவியியல் வாழ்க்கைத் தேர்ச்சிகளும் குடியுரிமைக் கல்வியும் Education ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

Deeptha Gunarathne (ஆண்) - Bachelor of Industrial Studies Agriculture, Open University of Sri Lanka


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
வரலாறு புவியியல் வாழ்க்கைத் தேர்ச்சிகளும் குடியுரிமைக் கல்வியும் Education ஒன்லைன் வகுப்புக்களை
Classes for o levels national syllabus

Abitha Mariyanayakam (பெண்) - A very hard working individual and keen in teaching subjects for O level students


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
MANS College - மன்னார்

Mrs. M.N. Banu (பெண்) - Over 20 years Experience, HND holder, Reading for B.ED in English language teaching


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
சா/த மற்றும் உ/த புவியியல் - கோட்பாடுகள், மற்றும் மீட்டல்

Upeksha Vindya (பெண்) - BA in Environmental Management (Rajarata University), Diploma in Education


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
சா/த மற்றும் உ/த புவியியல் - கோட்பாடுகள், மற்றும் மீட்டல்

 Online Chemistry 

online chemistry
online chemistry