ஆங்கிலம், கணிதம், விஞ்ஞானம், சுற்றாடல் சார்ந்த செயற்பாடுகள், பௌத்தம் வகுப்புக்களை

Dilini Udakumbura (பெண்) - Working as a teacher since 2013


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆங்கிலம், கணிதம், விஞ்ஞானம், சுற்றாடல் சார்ந்த செயற்பாடுகள், பௌத்தம் வகுப்புக்களை
தரம் 6-11 பௌத்தம் வகுப்புக்களை

බුත්තල ඤාණසිරි හාමුදුරුවෝ (ஆண்) - B.A. (Hon) University of Kelaniya, Diploma in HRM (EIPLE Campus)


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தரம் 6-11 பௌத்தம் வகுப்புக்களை
Teaching - பௌத்தம் வரலாறு மற்றும் வாழ்க்கைத் தேர்ச்சிகளும் குடியுரிமைக் கல்வியும் தரம் 06 to சா/த

Ven. Godamune Chullanaga Thero (ஆண்) - BA special degree, Master of Arts (MA), Master of Buddhist Studies (MBS)


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Teaching - பௌத்தம் வரலாறு மற்றும் வாழ்க்கைத் தேர்ச்சிகளும் குடியுரிமைக் கல்வியும் தரம் 06 to சா/த
ஆன்லைன் மற்றும் உடல் வகுப்புகள் - விஞ்ஞானம், ஆங்கிலம், பௌத்தம்

Sathsarani Perera (பெண்) - An undergraduate in Open university. (Bsc in Biological science)


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
சிங்களத்தில் / பௌத்தம் - தரம் 6-11

Lasith Senanayaka (ஆண்) - BA Buddhist Civilization and Psychology (University of Jayewardenepura), Dip. in Buddhism Edu


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
சிங்களத்தில் / பௌத்தம் - தரம் 6-11
சிங்களத்தில் மொழி மற்றும் இலக்கியம் / பௌத்தம் - தரம் 6-11

Pasindu Sir (ஆண்) - BA (Undergraduate) - University of Sri Jayawardenapura


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
சிங்களத்தில் மொழி மற்றும் இலக்கியம் / பௌத்தம் - தரம் 6-11
ஆங்கிலம் பௌத்தம் மற்றும் வாழ்க்கைத் தேர்ச்சிகளும் குடியுரிமைக் கல்வியும் தரம் 6 - 11 / சா/த

Yashodha Lakmini (பெண்) - Master in Social Work [National Institute of Social Development], B.A Business Statistics (Special) [USJP]


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
வரலாறு மற்றும் பௌத்தம் வகுப்புக்களை - தரம் 7, 8, 9, 10, 11

Wasana Abeysinghe (பெண்) - BA (Hons) and MA [University of Kelaniya]


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
வரலாறு மற்றும் பௌத்தம் வகுப்புக்களை - தரம் 7, 8, 9, 10, 11
ஆன்லைன் வகுப்புகள்

நிறுவனம்: Child Paradise Educational Institute - Classes conducted by an after A/L student


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆன்லைன் வகுப்புகள்
ஆங்கிலம் மொழிமூலம் ஒன்லைன் வகுப்புக்களை - நில்மினி ஜெயசிங்க

Kanchana Jayasinghe (பெண்) - Geography, Civics, History, Health Science, Buddhism


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆங்கிலம் மொழிமூலம் ஒன்லைன் வகுப்புக்களை - நில்மினி ஜெயசிங்க
கணிதம் / வரலாறு / பௌத்தம் வகுப்புக்களை (தரம் 6-8)

Maduri Molligoda (பெண்) - B.com degree - University of Sri Jayawardenapura


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆங்கிலம் / சிங்களத்தில் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை ஐந்து தரம் 01 to 09

Sajana Sooriyaarachchi (பெண்) - Bachelor's Degree [University Of Sri Jayewardenapura], Over 3 years teaching experience


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
சிங்களத்தில் பௌத்தம் வரலாறு கணிதம் மற்றும் வாழ்க்கைத் தேர்ச்சிகளும் குடியுரிமைக் கல்வியும் வகுப்புக்களை

Sathsara Dilrukshi (பெண்) - Over 4 years of teaching experience


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
சிங்களத்தில் பௌத்தம் வரலாறு கணிதம் மற்றும் வாழ்க்கைத் தேர்ச்சிகளும் குடியுரிமைக் கல்வியும் வகுப்புக்களை

 Online Chemistry 

online chemistry
online chemistry