அறபு மொழி, தமிழ் , இஸ்லாம், இஸ்லாமிய நாகரிகம்

Faheema Saalih (பெண்) - அறபுக்கல்லூரி பட்டதாரி, பல்கலைக்கழக இளம்பட்டதாரி.
இடங்கள்: அம்பாரை, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, மருதமு

அராபிய மொழி - கொழும்பு

Jean Kettany (ஆண்) - A Tourism professional and Language specialist.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கல்கிசை, கொழும்பு