சிங்களத்தில் பயிற்சி வகுப்புக்களை உள்ளூர் மற்றும் சர்வதேச மாணவர்கள் ஐந்து

Wijesinghe (பெண்) - A graduate of Sri Jayawardenapura University with over 8 years of experience in a private school.
இடங்கள்: அத்திடிய, ரட்மலான

சிங்களத்தில் மொழி வகுப்புக்களை - தரம் 1 to சா/த

Theekshani Premaratne (பெண்) - Currently working as a Sinhala language teacher.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, பத்தரமுல்ல

Primary and Special Needs Teacher

Dilini Jayamanne (பெண்) - Diploma in special education, Diploma in preschool Education.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு, பிலியந்தலை

Classes - Local and Cambridge students

ஆசிரியர்: Fathima (பெண்‍) - A Management Graduate and CMA Passed Finalist with the experience of teaching students for all grades.
இடங்கள் வெல்லம்பிட்டிய

Home visit lady teacher - சிங்களத்தில், கணிதம் - தரம் 1 to 5

M. Kumarapperuma (பெண்) - Business Administration degree holder and currently reading for Masters degree, Over 2 years teaching experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொட்டாவை, கொழும்பு 08, பத்

பயிற்சி சர்வதேச பள்ளி மாணவர்கள் ஐந்து

Manisha Keerthisinghe (பெண்) - Diploma in teaching children with developmental disabilities, Diploma in child psychology.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, பெப்பிலியான

Spoken English Class

ஆசிரியர்: Mrs. Shafa Ashfaq (பெண்‍) - A qualified Teacher and MMI Lecturer.
இடங்கள் ,கொழும்பு 5, இலங்கை சனநாயக

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்