ஆங்கிலம் / தமிழ் / கணிதம் / சிங்களத்தில் மற்றும் வரலாறு வகுப்புக்களை

Yasitha Nuwan Medagama (ஆண்) - Classes are conducted by well educated and experienced teachers.
இடங்கள்: களுத்துறை, கொழும்பு, பண்டாரகமை, பிலியந்தலை

ஆங்கிலம் / தமிழ் / கணிதம் / சிங்களத்தில் மற்றும் வரலாறு வகுப்புக்களை
கணிதம், விஞ்ஞானம், ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை

Niyas (பெண்) - Tuition conduct by a well experienced teacher who teaches mathematics, science, English and other relevant subjects.
இடங்கள்: பாணந்துறை

கணிதம் பயிற்சி - Cambridge / Edexcel / உள்ளூர் (ஆங்கிலம் மொழிமூலம்) தரம் 6 to சா/த

Kisal Dayananda (ஆண்) - Cambridge A/L results : 3A*s [Physics - A*, Chemistry - A*, Maths - A*], Electrical and Electronic Engineering, BSc Hons (2nd upper) .
இடங்கள்: கடவத்த, கடுவெல, கிரிபத்கொட,

தரம் 6-11 / AL கணிதம் உள்ளூர் Edexcel மற்றும் Cambridge

Madushan Fernando (ஆண்) - Final Year undergraduate following BSc. (Hons) Faculty of Engineering, University of Moratuwa.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கல்கிசை, தேஹிவல, பாணந்துறை, பிலியந்தலை, மொரட்

தரம் 6-11 / AL கணிதம் உள்ளூர் Edexcel மற்றும் Cambridge
கணிதம் வகுப்புக்களை தரம் 6 to சா/த

Isuru Chamara (ஆண்) - An undergraduate student of Bsc (Hons) in Quantity Surveying [University of Moratuwa].
இடங்கள்: கல்கிசை, கொட்டாவை, தேஹிவல, நுகேகொடை, பாணந்துறை, பிலியந்தலை, பொரலஸ்கமுவ, மொரட்டு

கணிதம் வகுப்புக்களை - ஆங்கிலம் மொழிமூலம்

Dimuthu Suranga Wijegunarathna (ஆண்) - BSc experience graduate in the Education Industry.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, பாணந்துறை, மொரட்டுவ, வாத்துவை

6, 7, 8, 9, 10, சா/த கணிதம்

Andun Silva (ஆண்) - BSc [University of Ruhuna], O/L 7As/2Bs, A/L [A for Maths].
இடங்கள்: அம்பலாங்கொடை, அளுத்கம, கடுவெல, கல்கிசை, கொட்டாவை, கொழும்பு, கொழும்பு 01, கொழும்பு 02, கொழும்பு 03

6, 7, 8, 9, 10, சா/த கணிதம்
கணிதம் Tuition grade 6 to 11 home visits

Dhanushka Medawatta (ஆண்) - BSc. University of Sri Jayawardanapura, CA (Finalist), CBA - CASL, MAAT - Sri Lanka.
இடங்கள்: கொழும்பு

கணிதம் தரம் 5 to 11

Sanoj Pieries (ஆண்) - B.IT (University of Colombo).
இடங்கள்: அலுபோமுல்ல, பாணந்துறை

கணிதம் தரம் 5 to 11
விஞ்ஞானம் கணிதம் வகுப்புக்களை தரம் 6 to 11 சிங்களத்தில் மொழிமூலம்

Dhanushka Karannagoda (ஆண்) - Classes are conducted by a qualified tutors.
இடங்கள்: கடவத்த, கம்பஹ, காலி, நேகோம்போ, பாணந்துறை, ராகமை, வாட்டல

கணிதம் மற்றும் விஞ்ஞானம் ஆங்கிலம் மொழிமூலம் : தரம் 6 - சா/த (Cambridge மற்றும் உள்ளூர் பாடத்திட்டம்)

Supun Wijenayake (ஆண்) - BSc Engineering (Civil), Providing support classes for 04 years.
இடங்கள்: களுத்துறை, கொழும்பு, பாணந்துறை, மொரட்டுவ, வாத்துவை

கணிதம் மற்றும் விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை ஐந்து தரம் 6 to சா/த மற்றும் புலமைப் பரிசில் பரீட்சை வகுப்புக்களை ஐந்து தரம் 4 5

Sangeetha Liyanapathirana (பெண்) - Over 5 years of teaching experience.
இடங்கள்: பாணந்துறை

கணிதம் வகுப்புக்களை தரம் 5 to தரம் 8 ஐந்து

Thamali De Silva (பெண்) - Has been conducting classes since 2013
இடங்கள்: கல்கிசை, கொழும்பு, தேஹிவல, பாணந்துறை, பொரலஸ்கமுவ, மொரட்டுவ, ரட்மலான

தரம் 1 to 11 கணிதம் வகுப்புக்களை ஆங்கிலம் மற்றும் சிங்களத்தில் மொழிமூலம்

Premil asanka Sanjeewa (ஆண்) - BSc and BIT Graduate of University of Colombo, Over 15 years experience.
இடங்கள்: கல்கிசை, களனி, கிரிபத்கொட, கொட்டிகாவத்த, கொலன்னாவ, கொழும்பு 03, கொழும்பு 04

உ/தபுள்ளியியல் வகுப்புக்களை

Pitiyage Perera (பெண்) - Master of Science in  Business Statistics (UOC), Bachelor of Science in Mathematics / Statistics / Physics (USJP).
இடங்கள்: களுத்துறை, தேஹிவல, பண்டாரகமை, பாணந்துறை

விஞ்ஞானம் மற்றும் கணிதம் தரம் 6 - 11 - சர்வதேச மற்றும் உள்ளூர் பாடத்திட்டம்

Nilmini Fernando (பெண்) - MSc. Industrial Analytical Chemistry, BSc.(Hons.) Chemistry Special Degree, Former Lecturer at Sri Lanka Sabaragamuwa University.
இடங்கள்: கல்கிசை, தேஹிவல, பத்தரமுல்ல

விஞ்ஞானம் மற்றும் கணிதம் தரம் 6 - 11 - சர்வதேச மற்றும் உள்ளூர் பாடத்திட்டம்
கணிதம் - தரம் 8 to சா/த மற்றும் Business கணிதம் - உ/த மற்றும் other Exam

Pradeep Kumara (ஆண்) - BSc in Business Administration, Following BIT external Degree, ICT Diploma, Diploma In Hardware and networking.
இடங்கள்: கொட்டாவை, கொழும்பு 05, பன்னிப்பிட்டிய, பாணந்துறை

தனியார் (தனிப்பட்ட) வகுப்புக்கள் கணிதம் வகுப்புக்களை தரம் 6 to 11

Dinusha Nirmalee (பெண்) - Conducted by a trained lady teacher who works at a leading boys school in Colombo.
இடங்கள்: பாணந்துறை

கணிதம் வகுப்புக்களை ஐந்து தரம் 6-11 சிங்களத்தில் மொழிமூலம்

Shameen Dharmasena (ஆண்) - A Civil Engineering Undergraduate from Open University of Sri Lanka.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கல்கிசை, கொழும்பு, பாணந்துறை, பிலியந்தலை, மொரட்டுவ, ரட்மலான

கணிதம் வகுப்புக்களை ஐந்து தரம் 6-11 சிங்களத்தில் மொழிமூலம்
கணிதம் தமிழ் - ஆங்கிலம் மொழிமூலம்

Arshad Cader- We conduct Maths classes (group/individual) for grade 6 and upwards of Sri Lankan syllabus.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கல்கிசை, கொழும்பு 06, தேஹிவல, பாணந்துறை, மொரட்டுவ, ரட்மலான

Science and Mathematics Home visit

ஆசிரியர்: Nishan Madushanka (ஆண்‍) - Final year Science undergraduate (University of Kelaniya), Over 5 years experience.
இடங்கள் ,கொழும்பு, களுத்துறை

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்