සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here
பாண்ட் இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல்

Bond International School started the Montessori, Pre-school and G.C.E O/L, A/L classes in the year 2008.
இடங்கள்: கொழும்பு 05, திருகோணமலை, யாழ்ப்பாணம்


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
பாண்ட் இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல்

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry