லண்டன் மற்றும் உள்ளூர் கணிதம் வகுப்புக்களை தரம் 6-11

Ranga Jayarathna (ஆண்) - Has been a Math teacher for number of leading international schools
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடவத்த, கம்பஹ, ஜ-ஏல, நிட்டம்புவ, மினுவங்கொட, யக்கலை, வெலிவேரிய

தகவல் தொடர்பாடல் மற்றும் ஆங்கிலம் ஆசிரியர்

ஆசிரியர்: Mrs. Ousmand (பெண்‍) - Advanced diploma graduate in English, BCS Undergraduate, 3 years exp.
Visits: ராகமை, கடவத்த, கிரிபத்கொட, கனேமுல்லை

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்