பயிற்சி தரம் 1 - 9

Thamara Fernando (பெண்) - Master's in Business Admin. [University of West London, UK], Bachelor of Business Administration [University of Northwood, USA].
இடங்கள்: கந்தானை, கிரிபத்கொட, ஜ-ஏல, மஹாபா

Home Visit Tuition - Grade 1 to A/L

ஆசிரியர்: Kasun Perera (ஆண்‍) - B.Sc. Finance (Special), CIMA[UK], AAT[SL]