தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் ஐந்து தரம் 6 to 10 மற்றும் சா/த

Prabuddhi Dewasinghe (பெண்) - BSc. Special in Information Technology at SLIIT, Over 4 years experience.
இடங்கள்: ஏகல, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கந்தானை, சேதுவை, ஜ-ஏல, ரத்தொளுகம

IT classes for Grade 5 to 12, உ/த GIT

Eva (பெண்) - Passed ACS and BCS, Worked as a systems Engineers and a software developer.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, சேதுவை

Computing Classes For Grade 7 upto A/L

ஆசிரியர்: Shane Peiris (ஆண்‍) - Undergraduate BSc in Computer Science at NSBM.
Visits: ஜ-ஏல, கந்தானை, சேதுவை - Sri Lanka

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்