தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் ஐந்து தரம் 6 to 10 மற்றும் சா/த

Prabuddhi Dewasinghe (பெண்) - BSc. Special in Information Technology at SLIIT, Over 4 years experience.
இடங்கள்: ஏகல, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கந்தானை, சேதுவை, ஜ-ஏல, ரத்தொளுகம

தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் IT - 6 to உ/த உள்ளூர் / லண்டன் (Oxford)

Randitha Perera (ஆண்) - Bachelor of IT (University of Colombo), 5 years experience teaching IT, ICT in Esoft, International college and own institute.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கந்தானை

IT classes for Grade 5 to 12, உ/த GIT

Eva (பெண்) - Passed ACS and BCS, Worked as a systems Engineers and a software developer.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, சேதுவை