உள்ளூர் மற்றும் Cambridge (4 - சா/த) பேச்சுத்திறன் ஆங்கிலம், IELTS, PTE

Sanjaya Jayalath (ஆண்) - BA (Humanities), DETE (Colombo), Dip. in English (UK), TKT (Cambridge), IELTS Lecturer at ANC, International Speech Trainer


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
உள்ளூர் மற்றும் Cambridge (4 - சா/த) பேச்சுத்திறன் ஆங்கிலம், IELTS, PTE

 Biology (Local / Edexcel) 

online chemistry
online chemistry