உள்ளூர் மற்றும் Cambridge (4 to சா/த) பேச்சுத்திறன் ஆங்கிலம், IELTS

Sanjaya Jayalath (ஆண்) - BA (Humanities), DETE (Colombo), Dip. in English (UK), TKT (Cambridge), IELTS Lecturer at ANC, International Speech Trainer.
இடங்கள்: கடவத்த, கந்தானை, கனேமுல்லை, கம்பஹ

உள்ளூர் மற்றும் Cambridge (4 to சா/த) பேச்சுத்திறன் ஆங்கிலம், IELTS
தகவல் தொடர்பாடல் மற்றும் ஆங்கிலம் ஆசிரியர்

ஆசிரியர்: Mrs. Ousmand (பெண்‍) - Advanced diploma graduate in English, BCS Undergraduate, 3 years exp.
Visits: ராகமை, கடவத்த, கிரிபத்கொட, கனேமுல்லை

ஆங்கிலம், பிரஞ்சு, வர்த்தகக் கல்வி, Civics Tuition

ஆசிரியர்: Dharmasri Liyanage (ஆண்‍) - Diploma in Management [English MED - Open University], Diploma in French [Alliance Francaise de ,கொழும்பு], DELF

Teacher of ஆங்கிலம் மொழி மற்றும் கணிதம் தரம் 3 to சா/த (Edexcel / Cambridge / உள்ளூர்)

Erandi Herath (பெண்) - Well experienced English language trained teacher with 32 years of experience.
இடங்கள்: கடவத்த, கனேமுல்லை, கம்பஹ, கிரிபத்கொட, ராகமை, வாட்டல

ஆங்கிலம் மற்றும் கணிதம் வகுப்புக்களை தரம் 1 to 5 உள்ளூர் மற்றும் Cambridge

Nawodika (பெண்) - A qualified and experienced teacher.
இடங்கள்: கடவத்த, களனி, கிரிபத்கொட, தெல்கொடை

ஆங்கிலம் மொழி பயிற்சி தரம் 1-11 மாணவர்கள் ஐந்து

Dulvi Jayakodi (பெண்) - Teaching students since 2012, have helped students to get A passes in English.
இடங்கள்: கடுவெல, களனி, கிரிபத்கொட, கொழும்பு, கோதடுவ, பத்தரமுல்ல, மாலபே, முல்லேரியா, ராஜகிரிய

ஆங்கிலம் மொழி / Elocution / IELTS / Spoken ஆங்கிலம் / சங்கீதம் வகுப்புக்களை

Ms. K.Perera (பெண்) - British qualified International school teacher, Diploma in English, Associate Diploma in teaching speech and drama (Elocution).
இடங்கள்: கடவத்த, கிரிபத்கொட, தளுகம, மகார

Excellence Institute of English

Elocution, Cambridge ESOL, General English, Spoken English, Special Classes for Nursery kids. Contact Harshani Neththasinge.
இடங்கள் Makola, கிரிபத்கொட

கணிதம், விஞ்ஞானம், ஆங்கிலம், சிங்களத்தில் பயிற்சி - தரம் 1 to 11

Thishani Karunaratne (பெண்) - 2 years of teaching experience.
இடங்கள்: கிரிபத்கொட, மாபோலே, வாட்டல

British Teacher Training College - கொழும்பு 4 and கிரிபத்கொட

நிறுவனம்: British Teacher Training College - Trained over 2000 students,, Over 20 years experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கிரிபத்கொட, கொழும்பு 04

Spoken English, IELTS and School Syllabus

ஆசிரியர்: Malinda Wijayasinghe (ஆண்‍) - 6 years experience in private tutoring, worked in government and private institutions as an English Language teacher.