கணக்கியல் தனியார் மற்றும் குழு வகுப்புக்களை - உ/த கணக்கியல் ஆங்கிலம் மற்றும் சிங்களத்தில் மொழிமூலம் Banking மற்றும் Other

Shashika Gamage (ஆண்) - BBM Accountancy (Special) Degree in Univercity of Kelaniya, Following Corporate Level of CASL, obtained NAV ERP certficate [CASL].
இடங்கள்: கடவத்த, ராகமை, வாட்டல

கணக்கியல் தனியார் மற்றும் குழு வகுப்புக்களை - உ/த கணக்கியல் ஆங்கிலம் மற்றும் சிங்களத்தில் மொழிமூலம் Banking மற்றும் Other
உ/த கணக்கியல், வர்த்தகக் கல்வி, சா/த வணிக, லண்டன் சா/த - A 80 % சிங்களத்தில் மற்றும் ஆங்கிலம் மொழிமூலம்

Ishan Kumara (ஆண்) - B.Com (Sp), CA finalist, CBA, Professional Accountant / Teacher.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடுவெல, கந்தானை, கம்பஹ, கிரிபத்கொட, கொழும்பு, சேதுவை, ஜ-ஏல, நுகேகொடை, மாலபே

Institute of Business Administration - IBA Campus

IBA Campus has been operating since 2002 with study centers in கண்டி, குருணாகல், களுத்துறை, காலி, பதுள்ளை, மஹரகம, இரத்தினபுர, கிரிபத்கொட

Institute of Business Administration - IBA Campus
AAT / CA SL / OL / AL கணக்கியல் வகுப்புக்களை

Yashodha (பெண்) - ACA, BSc Accounting [USJP].
இடங்கள்: கடவத்த, கம்பஹ, கிரிபத்கொட, கிரில்லவல

Business Statistics for A/L s and Undergraduates

ஆசிரியர்: Jude Rohana Silva (ஆண்‍) - Business Statistics Special Degree, over 14 years experience.
Visits: கம்பஹ, ,கொழும்பு

பொருளியல் ஆங்கிலம் மொழிமூலம் உள்ளூர் உ/த

Nuwan Chathuranga (ஆண்) - MBA (University of Colombo), B.Sc. B.Ad. (University of Sri Jayewardenepura).
இடங்கள்: கடவத்த, கம்பஹ, கிரிபத்கொட, ஜ-ஏல, நேகோம்போ, ராகமை, வாட்டல

பொருளியல் ஆங்கிலம் மொழிமூலம் உள்ளூர் உ/த
Correct Steps Higher Education Institute - கிரிபத்கொட

Correct Steps Higher Education Institute - Offers professional qualifications such as AAT, CIMA, CA, CIM, PMP, DABF, IELTS etc.
இடங்கள்: கிரிபத்கொட

Correct Steps Higher Education Institute - கிரிபத்கொட
கணக்கியல் உ/த மற்றும் மீட்டல் 2019 - உள்ளூர் பாடத்திட்டம் ஆங்கிலம் மொழிமூலம் / AAT / CA

Pradeep Buddhika (ஆண்) - B.Sc in Financial Management (Hons), M.Sc (Applied Finance) USJ, CIMA (Fn).
இடங்கள்: இரத்தினபுர, கடவத்த, கடுவெல, கிரிபத்கொட, கொழும்பு, பண்டாரகமை, பாணந்துறை, மஹரகம, ராஜகிரி

Jayasekera Management Centre - JMC

நிறுவனம்: JMC was launched in 1972 with the sole and whole objective of reaching and maintaining the highest levels in the professional education sector.

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்