கணிதம் and ICT - Grade 6 to O/L students

ஆசிரியர்: Prabuddha Sudasinghe (ஆண்‍) - Following Computer Science Degree at NIBM and UCSC, Over 9 years experience.
Visits: ,கொழும்பு and Suburbs, இலங்கை சனநாயக

கணிதம் and ICT - Grade 6 to O/L students

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்