ஆங்கிலம் - தரம் 6-11

Haritha Prasan Amarasinghe (ஆண்) - TEFL [UK], Certificate in English Teaching (Royal Institute - SL) ,Degree in Business Management, PG Dip. in Marketing.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, களனி, கொட்ட

ஆங்கிலம் - தரம் 6-11
IELTS and All Exams, Special Course for Professionals, ஆங்கிலம் grades 6 to O/L, A/L

Ranjan Guruge (ஆண்) - (Hon) FSLIE, Studied and worked in English Language for 34+ years up to 2015 including 10+ years teaching since 2004.
இடங்கள்: அதுருகிரிய, உள் கோட்டை, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

IELTS and All Exams, Special Course for Professionals, ஆங்கிலம் grades 6 to O/L, A/L
ஆங்கிலம் இலக்கியம் சொல்லகராதி மற்றும் இலக்கணம்

Sesadi Fonseka (பெண்) - A US citizen with As in O/L English and English literature. SAT top percentile, can help to study for USA level English tests.
இடங்கள்: நாவல, நுகேகொடை, ராஜகிரிய

Home Visits for ஆங்கிலம் Classes by a young experienced teacher

Zamruth Nizar (பெண்) - I have been teaching from 2006 for students in leading International schools.
இடங்கள்: கொஹுவல, தேஹிவல, நாவல, நுகேகொடை