தரம் 1 to 5 - பாடங்களும் ஆங்கிலம் மொழிமூலம்

Shanuka Goonawardene (பெண்) - BSc (Hon) in IT [Metropolitan University, UK], Higher Diploma in Multi-Disciplinary Design & Art, Craft.
இடங்கள்: கொட்டாவை, தலவத்துகொட, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல, மஹரகம

பயிற்சி வகுப்புக்களை - உள்ளூர் பாடத்திட்டம் மற்றும் சர்வதேச பாடத்திட்டம்

Mithma (பெண்) - Law undergraduate, An experienced teacher who teaches in a leading National School.
இடங்கள்: கொட்டாவை, பன்னிப்பிட்டிய, மஹரகம, விஜேராம

ஆங்கிலம் மற்றும் பிரஞ்சு மொழி வகுப்புக்களை

Shashini Kavindi (பெண்) - French teacher in leading international school in Colombo.
இடங்கள்: கொட்டாவை, கொழும்பு, நுகேகொடை, பன்னிப்பிட்டிய, ஹோமாகம

சர்வதேச மற்றும் உள்ளூர் பாடத்திட்டம் வகுப்புக்களை

Surani Amasha (பெண்) - Undergraduate in business management. Currently teaching at an international school
இடங்கள்: கொடகம, கொட்டாவை, தலவத்துகொட, பன்னிப்பிட்டிய, பலவாட்ட, மீகொடை, ஹோமாகம

ஆங்கிலம் மொழி வகுப்புக்களை - By a qualified teacher

Schelome Perera (பெண்) - Experience at Asian International School. Following Diploma in Early childhood education at Lyceum teacher training academy.
இடங்கள்: தலவத்துகொட, நுகேகொடை, மஹரகம, ஹோமாகம

ஆங்கிலம் மொழி வகுப்புக்களை

Dulini Perera (பெண்) - Studied up to A/L in English medium, Undergraduate student in business management, British council certificate holder.
இடங்கள்: கொட்டாவை, நுகேகொடை, மட்டேகொட, மஹரகம, ஹோமாகம

ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை மற்றும் ஆங்கிலம் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை ஐந்து ஆராம்பப் மாணவர்கள்

Shanika Thinu (பெண்) - Worked at an international nursery school.
இடங்கள்: கெஸ்பேவ, கொடகம, கொட்டாவை, பாதுக்கை, பிலியந்தலை, மஹரகம, ஹொரன, ஹோமாகம

ஆங்கிலம் மொழி / கணிதம் / செயற்பாடுகள் (ஆங்கிலம் மொழிமூலம்)

Sanjeevani Perera (பெண்) - National diploma in teaching English, 15 years at Sujatha Vidyalaya Nugegoda
இடங்கள்: கொட்டாவை, நுகேகொடை, மஹரகம, ஹோமாகம

Home visit ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை

K Nugaliyadda (ஆண்) - Diploma in English.
இடங்கள்: அதுருகிரிய, கொடகம, கொட்டாவை, தலவத்துகொட, பத்தரமுல்ல, பன்னிப்பிட்டிய, பாதுக்கை, மஹரகம, மாலபே, மீகொடை, ஹோமாகம

பயிற்சி வகுப்புக்களை - ஆங்கிலம், கணிதம், சிங்களத்தில்

Fallan Nicholas (பெண்) - A specialized and experienced international school teacher.
இடங்கள்: கொட்டாவை, கொழும்பு, தேஹிவல, நுகேகொடை, மஹரகம, ஹோமாகம

Conduct classes for grade 1 to O/L

ஆசிரியர்: Waruni (பெண்‍) - I was graduated from a reputed university and conducted classes since 2007.