தமிழ் மொழி வகுப்புக்களை - தரம் 1 - 9

Malsha Ratnayake (பெண்) - Diploma in Tamil (Open University, Sri Lanka), Diploma in Tamil (SDTI Campus), Tamil Teacher at a Government School


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தமிழ் மொழி வகுப்புக்களை - தரம் 1 - 9

 Biology (Local / Edexcel) 

online chemistry
online chemistry