ஆங்கிலம் மற்றும் சிங்களத்தில் மொழிமூலம் விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை - 2019/2020

Erandi Jayawardana (பெண்) - B.Sc. University of Colombo, M.Sc. University of Peradeniya.
இடங்கள்: கந்தானை, கனேமுல்லை, ஜ-ஏல, நேகோம்போ, வாட்டல

பௌதீகவியல் (Cambridge / Edexcel) IGCSC/AS/A2 - விஞ்ஞானம்

Maduranga Rathnayaka (ஆண்) - Final year undergraduate of university of Colombo, Over 4 years experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு

பௌதீகவியல் (Cambridge / Edexcel) IGCSC/AS/A2 - விஞ்ஞானம்
விஞ்ஞானம் கணிதம் வகுப்புக்களை தரம் 6 to 11 சிங்களத்தில் மொழிமூலம்

Dhanushka Karannagoda (ஆண்) - Classes are conducted by a qualified tutors.
இடங்கள்: கடவத்த, கம்பஹ, காலி, நேகோம்போ, பாணந்துறை, ராகமை, வாட்டல

பொறியியல் Technology / உ/த தொழில்நுட்ப அறிவியல் / விஞ்ஞானம் 6-11

Aruna Wijayawardana (ஆண்) - Professional Diploma in Teaching Technology & Methodology [Wayamba University of Sri Lanka].
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கம்பஹ, களுத்துறை, கொழும்பு, நேகோம்போ

க.பொ.த சா.த மற்றும் தரம் 10 மாணவர்களுக்கான விஞ்ஞான வகுப்புகள்.

Sudha Haran (ஆண்) - B.Sc., Work as a Science Teacher in Leading Government School.
இடங்கள்: நேகோம்போ, வாட்டல

க.பொ.த சா.த மற்றும் தரம் 10 மாணவர்களுக்கான விஞ்ஞான வகுப்புகள்.
ICT and Computer IT teacher (Local / Cambridge / Edexcel)

ICT / IT / Mathematics and Physics classes for O/L and A/L (Local, Cambridge and Edexcel syllabi) TA

விஞ்ஞானம் (Grade 1 to 11) and Reading course for primary students

Zahara (பெண்) - Over 2 years experience in teaching Science & Technology for O/L, AMI qualified, Cambridge University qualified.
இடங்கள்: நேகோம்போ

Chemestry teacher

ஆசிரியர்: Shan Alwis (ஆண்‍) - BSc hons, 15 year teaching experience, Teacher in de Mazenod college கந்தானை.
Visits: நேகோம்போ, Jaela, கந்தானை, வாட்டல, ராகமை

Science (Grade 6 to O/L), Biology (A/L) - Theory and Revision for Local and London syllabus

ஆசிரியர்: Primal Pinnadoowa (ஆண்‍) - BSc [Hons] graduate, MSc (Reading), over 5 years experience. Home visits: ,கொழும்பு and Suburbs, இலங்கை சனநாயக

விஞ்ஞானம் and கணிதம் - Local சா/த

Ayodhya Sovis (பெண்) - Undergraduate in faculty Agriculture & Plantation Management, Wayamba University.
இடங்கள்: கொச்சிக்கடை, நேகோம்போ

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்