இரசாயனவியல் மற்றும் விஞ்ஞானம் வகுப்பு

N Perera (பெண்) - BSc (Hons), PGDE, MSc in Chemistry, Teacher of a leading International School, 10+ years experience.
இடங்கள்: கொழும்பு, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

இரசாயனவியல் மற்றும் விஞ்ஞானம் வகுப்பு
பௌதீகவியல் (Cambridge / Edexcel) IGCSC/AS/A2 - விஞ்ஞானம்

Maduranga Rathnayaka (ஆண்) - Final year undergraduate of university of Colombo, Over 4 years experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு

பௌதீகவியல் (Cambridge / Edexcel) IGCSC/AS/A2 - விஞ்ஞானம்
கணிதம் மற்றும் விஞ்ஞானம் பயிற்சி - தரம் 6 to 11

Hirushi Fernando (பெண்) - A qualified teacher conducts Maths/Science classes.
இடங்கள்: அதுருகிரிய, கடவத்த, ஜ-ஏல, மஹரகம, மஹாபாகே, மாலபே, ராகமை, வாட்டல, ஹோமாகம

தரம் 6 to 11 - கணிதம் மற்றும் விஞ்ஞானம் பயிற்சி

Dilan Chathuranga (ஆண்) - Undergraduate Medical Faculty [University of Colombo].
இடங்கள்: கொட்டாவை, கொழும்பு 10, தேஹிவல, பன்னிப்பிட்டிய, பொரலஸ்கமுவ, மஹரகம, வேரஹர

இரசாயனவியல் பயிற்சி - உ/த உள்ளூர் பாடத்திட்டம் சிங்களத்தில் மொழிமூலம், சா/த விஞ்ஞானம்

Samith Ranaweera (ஆண்) - BSc, MSc reading, more than 7 years experience as a Chemist.
இடங்கள்: அதுருகிரிய, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொட்டாவை, பன்னிப்பிட்டிய, ருக்மல்கம

விஞ்ஞானம் மற்றும் கணிதம் தரம் 6 - 11 - சர்வதேச மற்றும் உள்ளூர் பாடத்திட்டம்

Nilmini Fernando (பெண்) - MSc. Industrial Analytical Chemistry, BSc.(Hons.) Chemistry Special Degree, Former Lecturer at Sri Lanka Sabaragamuwa University.
இடங்கள்: கல்கிசை, தேஹிவல, பத்தரமுல்ல

விஞ்ஞானம் மற்றும் கணிதம் தரம் 6 - 11 - சர்வதேச மற்றும் உள்ளூர் பாடத்திட்டம்
விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை உள்ளூர் பாடத்திட்டம்; Edexcel பாடத்திட்டம்

Asha Shyamalee (பெண்) - Worked as a teaching assistant at university in relevant subjects.
இடங்கள்: அதுருகிரிய, ரனாள

கணிதம் மற்றும் விஞ்ஞானம் தனியார் வகுப்புக்களை

Maduka (பெண்) - Teacher at leading English medium national school, Conducting Ordinary Level Science programme in Rupavahini Jathika Pasala.
இடங்கள்: அதுருகிரிய

Science for O/L

ஆசிரியர்: Jayarathna Kodippily (ஆண்‍) - Science Trained teacher (B.Ed.) with over 37 years of experience.
Visits: ,கொழும்பு and suburbs, இலங்கை சனநாயக

BST, கணிதம் மற்றும் விஞ்ஞானம் Classes

நிறுவனம்: Guideway - Ms.Pavithra S. Jayasingha - MSc Degree [University of Peradeniya], BSc [Wayamba University].
இடங்கள்: அதுருகிரிய

BST, கணிதம் மற்றும் விஞ்ஞானம் Classes

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்