தரம் 6 to 11 - கணிதம் மற்றும் விஞ்ஞானம் பயிற்சி

Dilan Chathuranga (ஆண்) - Undergraduate Medical Faculty [University of Colombo].
இடங்கள்: கொட்டாவை, கொழும்பு 10, தேஹிவல, பன்னிப்பிட்டிய, பொரலஸ்கமுவ, மஹரகம, வேரஹர

சா/த கணிதம் விஞ்ஞானம் மற்றும் உ/த இரசாயனவியல் பயிற்சி

Dhanushka Weerapura (ஆண்) - BSc (University of Sri Jayewardhanepura)
இடங்கள்: கேகாலை, கொட்டாவை, நுகேகொடை, பன்னிப்பிட்டிய, பிலியந்தலை, பொரலஸ்கமுவ, மஹரகம, ஹோமாகம

சா/த கணிதம் விஞ்ஞானம் மற்றும் உ/த இரசாயனவியல் பயிற்சி
பௌதீகவியல் (Cambridge / Edexcel) IGCSC/AS/A2 - விஞ்ஞானம்

Maduranga Rathnayaka (ஆண்) - Final year undergraduate of university of Colombo, Over 4 years experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு

பௌதீகவியல் (Cambridge / Edexcel) IGCSC/AS/A2 - விஞ்ஞானம்
தரம் 6-11 கணிதம் மற்றும் விஞ்ஞானம் Sinahal மொழிமூலம் வகுப்புக்களை

Chamika Lakshan (ஆண்) - Student of Faculty of Science, University of Colombo.
இடங்கள்: கொட்டாவை, நுகேகொடை, பன்னிப்பிட்டிய, மஹரகம, ஹோமாகம

இரசாயனவியல் பயிற்சி - உ/த உள்ளூர் பாடத்திட்டம் சிங்களத்தில் மொழிமூலம், சா/த விஞ்ஞானம்

Samith Ranaweera (ஆண்) - BSc, MSc reading, more than 7 years experience as a Chemist.
இடங்கள்: அதுருகிரிய, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொட்டாவை, பன்னிப்பிட்டிய, ருக்மல்கம

விஞ்ஞானம், கணிதம் மற்றும் பௌதீகவியல் - உள்ளூர் மற்றும் லண்டன் பாடத்திட்டம்

Dr. Punchi Nilame Meegaswatte (ஆண்)- BSc graduated with Phd and over 40 years of teaching experience.
இடங்கள்: கொழும்பு, பன்னிப்பிட்டிய

உ/த உயிரியல் உள்ளூர் மற்றும் Cambridge பாடத்திட்டம் வகுப்புக்களை

K.K.T. Kosvinna (பெண்) - Teaching at a well-known International School in Pannipitiya. I have obtained my Special degree at the University of Colombo.
இடங்கள்: பன்னிப்பிட்டிய

விஞ்ஞானம் மற்றும் கணிதம் தரம் 6 - 11 - சர்வதேச மற்றும் உள்ளூர் பாடத்திட்டம்

Nilmini Fernando (பெண்) - MSc. Industrial Analytical Chemistry, BSc.(Hons.) Chemistry Special Degree, Former Lecturer at Sri Lanka Sabaragamuwa University.
இடங்கள்: கல்கிசை, தேஹிவல, பத்தரமுல்ல

விஞ்ஞானம் மற்றும் கணிதம் தரம் 6 - 11 - சர்வதேச மற்றும் உள்ளூர் பாடத்திட்டம்
சா/த விஞ்ஞானம் Subject - 10 மற்றும் 11 தரம்

Imash Dilhara (ஆண்) - Undergraduate Molecular Bio and Bio Chemistry [University of Colombo].
இடங்கள்: உள் கோட்டை, கொட்டாவை, கொழும்பு 05, கொஹுவல, நாவல, நுகேகொடை, பன்னிப்பிட்டிய, பிட கோட்டே

உ/த உயிரியல் கோட்பாடுகள் மற்றும் மற்றும் மீட்டல்

Dulanga Thennakoon (ஆண்) - Undergraduate BSc physiotherapy [Faculty of Medicine, UOC].
இடங்கள்: கடவத்த, கொழும்பு, ஜ-ஏல, ராகமை, ஹொரன

ICT, GIT, கணிதம், விஞ்ஞானம், சங்கீதம், தமிழ், சிங்களத்தில், பிரஞ்சு, ஆங்கிலம், வணிக, Year 5 Scholarship, பௌத்தம், ஆங்கிலம் Lit.

நிறுவனம்: ebis - The classes are conducted by well qualified and experienced Government and International School teachers.
இடங்கள்: பன்னிப்பிட்டிய

கணிதம், பௌதீகவியல், இரசாயனவியல், மெக்கானிக்ஸ், புள்ளியியல் - பயிற்சி வகுப்புக்களை

Danushka Bogala (ஆண்) - International School Teacher (Asian International School - Colombo), Engineer - University of Moratuwa.
இடங்கள்: அதுருகிரிய, அத்திடிய, அம்புல்தேனிய, அரவ்வல, உள் கோட்டை

கணிதம், பௌதீகவியல், இரசாயனவியல், மெக்கானிக்ஸ், புள்ளியியல் - பயிற்சி வகுப்புக்களை
இரசாயனவியல், உயிரியல் and விஞ்ஞானம் Tuition (Cambridge, Edexcel and Local Syllabi)

Y Gamage (பெண்) - An Experienced Teacher at an International School in Colombo.
இடங்கள்: காலி, கொட்டாவை, பன்னிப்பிட்டிய, பிலியந்தலை, மஹரகம, மாலபே

Graduated lady teacher for கணிதம்

Anuradhi wijesekara (பெண்) - Worked at St. Thomas College Mt.Lavinia, Worked as a graduate teaching assistant at Institute of Chemistry Ceylon.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, பன்னிப்பிட்டிய

Science tuition for grades 6 to 11

ஆசிரியர்: D. Jayaweera (ஆண்‍) - 30 years experience in a government School, A graduate teacher with BSc degree.
Visits: ,கொழும்பு and Suburbs, இலங்கை சனநாயக