ஆங்கிலம் மொழி மற்றும் இலக்கியம் - உ/த, சா/த (உள்ளூர் / Cambridge) எலெக்டியுஷன், பேச்சுத்திறன் ஆங்கிலம்

Nishani Gunawardana (பெண்) - Bachelor of Education (First Class) [Horizon Campus], TKT [Cambridge University London].
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, காலி, ஹிக்கடுவை

ஆங்கிலம் மொழி மற்றும் இலக்கியம் - உ/த, சா/த (உள்ளூர் / Cambridge) எலெக்டியுஷன், பேச்சுத்திறன் ஆங்கிலம்
IELTS and All Exams, Special Course for Professionals, ஆங்கிலம் grades 6 to O/L, A/L

Ranjan Guruge (ஆண்) - (Hon) FSLIE, Studied and worked in English Language for 34+ years up to 2015 including 10+ years teaching since 2004.
இடங்கள்: அதுருகிரிய, உள் கோட்டை, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

IELTS and All Exams, Special Course for Professionals, ஆங்கிலம் grades 6 to O/L, A/L
உ/த வர்த்தகக் கல்வி சா/த வணிக மற்றும் ஆங்கிலம் இலக்கியம் பயிற்சி

Ashfaa (பெண்) - Undergraduate, have conducted group classes for O/L commerce.
இடங்கள்: கடுபெத்த, கலபளுவவா, மொரட்டுவ, ரட்மலான, ராஜகிரிய

ஆங்கிலம் பயிற்சி - மொழி / பேச்சுத்திறன் - குழு / தனியார்

Hasitha Gunasekara (ஆண்) - A trained teacher and a Diploma Holder. Over 10 years experience.
இடங்கள்: கல்கிசை, கொழும்பு, மொரட்டுவ, ரட்மலான

Cambridge / Edexcel / உள்ளூர் சா/த உ/த விஞ்ஞானம், கணிதம், ஆங்கிலம்

Rajitha Malinda (ஆண்) - B.Sc. Undergraduate [OUSL], Over 5 years experience.
இடங்கள்: கொட்டாவை, கொழும்பு, தலவத்துகொட, தேஹிவல, நாவல, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல, மஹரகம, மொரட்டுவ, ரட்மலான

ஆங்கிலம் மொழி மற்றும் ஆங்கிலம் இலக்கியம் வகுப்புக்களை - மொரட்டுவ

Suvini de Silva (பெண்) - MA in Linguistics [University of Kelaniya], BA in English and English Language Teaching [OUSL].
இடங்கள்: மொரட்டுவ

ஆங்கிலம் மொழிமூலம் பயிற்சி - மொரட்டுவ

Primeshi (பெண்) - A qualified young lady teacher, ACCA [UK] Final Stage, BSC in Accounting and Finance [UK] Final year.
இடங்கள்: மொரட்டுவ

ஆங்கிலம் மொழிமூலம் பயிற்சி - மொரட்டுவ
Graduate Teacher for Individual and Group Classes - English and Mathematics (Year 6 to 11), IT (Year 6 to A/L), BCS, BIT - Home Visit Classes and Classes in my Premises

ஆசிரியர்: Gughan (ஆண்‍) - MSc, BSc [Hons], MBCS, Dip. in Journalism. Home Visits: ,கொழும்பு and suburbs, இலங்கை சனநாயக

ஆங்கிலம் - பேச்சுத்திறன் மற்றும் இலக்கணம் / மேற்கத்திய சங்கீதம் / பேச்சுத்திறன் ஆங்கிலம் மற்றும் இலக்கணம் வகுப்புக்களை

Nethmi Yashodha (பெண்) - BA. Business Management, Experienced tutor, Past teacher at Leeds International School.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, களுத்துறை, கொழும்பு, பண்டாரகமை, பாணந்துறை, மொரட்டுவ

ஆங்கிலம் - பேச்சுத்திறன் மற்றும் இலக்கணம் / மேற்கத்திய சங்கீதம் / பேச்சுத்திறன் ஆங்கிலம் மற்றும் இலக்கணம் வகுப்புக்களை
Academy of Speech, Drama and Leadership

Cleon Academy - 17 years in the field of Performing Arts and English Language.
இடங்கள்: அநுராதபுரம், கம்பஹ, களுத்துறை, காலி, கொழும்பு 06, நுகேகொடை, பாணந்துறை, மொரட்டுவ

Academy of Speech, Drama and Leadership
IELTS ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை

Sena Haggalla (ஆண்) - Former Accountancy, English Instructor at the Colombo Atlas Hall and Stafford College.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடவத்த, கம்பஹ, கொட்டாவை, கொழும்பு, கொழும்பு 08, நுகேகொடை

ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை by an experienced teacher

Rohana Abeysundara (ஆண்) - National Diploma in Teaching English [Pasdunrata College of Education Kaluthara], 17 years experience.
இடங்கள்: பாணந்துறை, மொரட்டுவ, வாத்துவை

ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை by an experienced teacher
ஆங்கிலம் மொழி வகுப்புக்களை - மொரட்டுவ

S De Silva (பெண்) - BA in English and English Language Teaching - OUSL, Sri Lanka, MA in Linguistics - University of Kelaniya.
இடங்கள்: மொரட்டுவ

ஆங்கிலம் மொழி மற்றும் இலக்கியம் வகுப்புக்களை - மொரட்டுவ

Natalie Fernando (பெண்) - 9 years of teaching in a well reputed International school in Colombo.
இடங்கள்: மொரட்டுவ

Tuition Classes for English Language, Business and Accounting Studies, Economics / Business Studies

A tutor with over 8 years of teaching experience conducts lessons in மொரட்டுவ and நாகொடை, இலங்கை சனநாயக