6-11 விஞ்ஞானம் (ஆங்கிலம் / சிங்களத்தில் மொழிமூலம்) மற்றும் ஆங்கிலம் மொழி

Indra Jayasekara (ஆண்) - A graduated teacher with a teaching experience of 30 years.
இடங்கள்: கொட்டாவை, தலவத்துகொட, நுகேகொடை, மஹரகம, ராஜகிரிய, ஹோமாகம

IELTS and All Exams, Special Course for Professionals, ஆங்கிலம் grades 6 to O/L, A/L

Ranjan Guruge (ஆண்) - (Hon) FSLIE, Studied and worked in English Language for 34+ years up to 2015 including 10+ years teaching since 2004.
இடங்கள்: அதுருகிரிய, உள் கோட்டை, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

IELTS and All Exams, Special Course for Professionals, ஆங்கிலம் grades 6 to O/L, A/L
IELTS Supporting Classes [Guaranteed 7, 6.5 , 6, 5.5], ஆங்கிலப் பேச்சுத்திறன், School Syllabus, Business and Academic ஆங்கிலம்

Thushara De Silva (ஆண்) - Diploma In TESOL [UK], Cambridge Certificate In English, ELICOS [Australia], Diploma In Interactive Multimedia [Australia].
இடங்கள்: அதுருகிரிய, கொடகம, கொட்டாவை, பாதுக்கை,

IELTS Supporting Classes [Guaranteed 7, 6.5 , 6, 5.5], ஆங்கிலப் பேச்சுத்திறன், School Syllabus, Business and Academic ஆங்கிலம்
சா/த விஞ்ஞானம் மற்றும் ஆங்கிலம்

Yohani (பெண்) - BSc, Over 4 years of experience in tutoring.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு 05, நாவல, நுகேகொடை, ராஜகிரிய, ஹோமாகம

சா/த விஞ்ஞானம் மற்றும் ஆங்கிலம்
அனைவருக்கும் ஆங்கிலம் - ஆங்கிலம், கணிதம், விஞ்ஞானம் - தரம் 2 to 11

Lakshani Samarakoon (பெண்) - BA in English[UG], ANDE [Advanced National Diploma in English], Experienced International School Teacher [5+ years].
இடங்கள்: கொடகம, பிலியந்தலை, மஹரகம, ஹோமாகம

பயிற்சி வகுப்புக்களை - உள்ளூர் பாடத்திட்டம் மற்றும் சர்வதேச பாடத்திட்டம்

Mithma (பெண்) - Law undergraduate, An experienced teacher who teaches in a leading National School.
இடங்கள்: கொட்டாவை, பன்னிப்பிட்டிய, மஹரகம, விஜேராம

ஆங்கிலம் மற்றும் பிரஞ்சு மொழி வகுப்புக்களை

Shashini Kavindi (பெண்) - French teacher in leading international school in Colombo.
இடங்கள்: கொட்டாவை, கொழும்பு, நுகேகொடை, பன்னிப்பிட்டிய, ஹோமாகம

தனியார் வகுப்புக்களை ஐந்து ஆங்கிலம் மொழி

Senaratne Edirisinghe (ஆண்) - A veteran English teacher with nearly 20 years of experience. Works as an external resource person in the NIE.
இடங்கள்: கெஸ்பேவ, கொட்டாவை, பிலியந்தலை, பொரலஸ்கமுவ

தனியார் வகுப்புக்களை ஐந்து ஆங்கிலம் மொழி
ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை - தரம் 6 to சா/த

Hemantha (ஆண்) - An experienced teacher from a government school.
இடங்கள்: கொட்டாவை, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல, மட்டேகொட, மஹரகம, ஹோமாகம

ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை தரம் 6 to 11

Kasun Gamage (ஆண்) - An experienced teacher attached to a government school.
இடங்கள்: அதுருகிரிய, கொட்டாவை, கொஹுவல, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல, மட்டேகொட, மஹரகம, மாலபே, ஹோமாகம

பேச்சுத்திறன் ஆங்கிலம் / இலக்கியம் - Professionals, Businessmen, those who go abroad

TKT (Cambridge UK) qualified teacher conducts Spoken English / Literature classes.
இடங்கள்: அதுருகிரிய, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல, மாலபே, ஹோமாகம

பேச்சுத்திறன் ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை - For School children and Adults

Sampath Perera (ஆண்) - Spoken English individual and small group classes [Grade 6, 7, 8, 9, 10, 11, Adults].
இடங்கள்: ஹோமாகம

பேச்சுத்திறன் ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை - For School children and Adults
Conduct classes for grade 1 to O/L

ஆசிரியர்: Waruni (பெண்‍) - I was graduated from a reputed university and conducted classes since 2007.