வணிக ஆங்கிலம் மொழிமூலம் சா/த

Nirosha Jayarathne (பெண்) - AAT qualified, Following BSc. Business Information System Special Degree at University of Sri Jayawardenepura.இடங்கள்: கொஹுவல, தேல்கண்ட, தேஹிவல, நாவல, நுகேகொடை, பிலியந்தலை

சா/த வணிக மற்றும் உ/த பொருளியல், உ/த கணக்கியல்

Avishka Piyumal (ஆண்) - Following BSc. Accounting (special) Degree at University Of Sri Jayawardenepura, AAT Qualified.
இடங்கள்: உள் கோட்டை, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடவத்த, கடுவெல, கல்கிசை

AAT - தமிழ் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை - கொழும்பு

A N Professional Studies - Has many successful stories in providing education to students since 2015.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கல்கிசை, கொழும்பு, தேஹிவல, நுகேகொடை, பொரலஸ்கமுவ, மட்டக்களப்பு

AAT - தமிழ் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை - கொழும்பு
AAT, CIMA, Banking Degree, Project Report, Busniess Report, IELTS, O/L, A/L

ஆசிரியர்: Clarance Wijeratne (ஆண்‍) - Master In Commerce, ACA [Australia], B.B. Mgt. Accountancy Degree.
Visits: ,கொழும்பு and suburbs

வணிக வகுப்புக்களை

Vimukthi Rathnaveera (ஆண்) - A qualified and experienced teacher.
இடங்கள்: கொழும்பு, சொய்சாபுர, பாணந்துறை, பிலியந்தலை, பொருப்பனை, ரவதவட்டே

வணிக வகுப்புக்களை
உ/த வர்த்தகக் கல்வி சா/த வணிக மற்றும் ஆங்கிலம் இலக்கியம் பயிற்சி

Ashfaa (பெண்) - Undergraduate, have conducted group classes for O/L commerce.
இடங்கள்: கடுபெத்த, கலபளுவவா, மொரட்டுவ, ரட்மலான, ராஜகிரிய

ஆங்கிலம் மொழிமூலம் பயிற்சி - மொரட்டுவ

Primeshi (பெண்) - A qualified young lady teacher, ACCA [UK] Final Stage, BSC in Accounting and Finance [UK] Final year.
இடங்கள்: மொரட்டுவ

ஆங்கிலம் மொழிமூலம் பயிற்சி - மொரட்டுவ

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்