சா/த வணிக மற்றும் உ/த கணக்கியல் (உள்ளூர்)

Sandaruwan Liyanage (ஆண்) - Reading B.com (special) degree in University of Sri Jayawardanepure, Following the charted accountancy, Business level.
இடங்கள்: கொட்டாவை, தேஹிவல, நுகேகொடை, பொரலஸ்கமுவ,

AAT - தமிழ் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை - கொழும்பு

A N Professional Studies - Has many successful stories in providing education to students since 2015.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கல்கிசை, கொழும்பு, தேஹிவல, நுகேகொடை, பொரலஸ்கமுவ, மட்டக்களப்பு

AAT - தமிழ் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை - கொழும்பு
வணிக வகுப்புக்களை

Vimukthi Rathnaveera (ஆண்) - A qualified and experienced teacher.
இடங்கள்: கொழும்பு, சொய்சாபுர, பாணந்துறை, பிலியந்தலை, பொருப்பனை, ரவதவட்டே

வணிக வகுப்புக்களை
Tuition classes held for students from grade 3 to சா/த (London and local syllabus). Only girls.

Munzila Fathima (பெண்) - In a Muslim girls school for 5 years, Private home visit classes for 2 years.
இடங்கள்: வெல்லம்பிட்டிய

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்