ஆங்கிலம், கணிதம், விஞ்ஞானம், புவியியல், வரலாறு, வாழ்க்கைத் தேர்ச்சிகளும் குடியுரிமைக் கல்வியும், வர்த்தகக் கல்வி Tuition

Nazmila Ifthikar (பெண்) - Following a Bachelors degree in University of Peradeniya [Degree year 2018], 6 years Teaching experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கண்டி, கம்பளை, நுவரெலியா