கணக்கியல், பொருளியல் வர்த்தகக் கல்வி வணிக வகுப்புக்களை

Rehan (ஆண்) - B.Sc Management Special (University of Sri Jayawardenapura), CBA, CMA Reading.
இடங்கள்: காலி, கொழும்பு

வர்த்தகக் கல்வி மற்றும் கணக்கியல், கணிதம் பயிற்சி

Ruth (பெண்) - Teacher attached to a government school.
இடங்கள்: காலி, ஹிக்கடுவை

Business Studies (Local Syllabus) English Medium - GCE A/L and O/L

ஆசிரியர்: Ganganath (ஆண்‍) - BSc. Business Administration (Special), Over 5 years experience.
Visits: ,கொழும்பு and Suburbs, இலங்கை சனநாயக

Tuition classes for Business and Accounting Studies

ஆசிரியர்: Cecil Cooray (ஆண்‍) - Business and Accounting Studies Trained Teacher, Over 22 years of experience.
Visits: காலி, களுத்துறை, ,கொழும்பு

Idusara Educational Institute - காலி

நிறுவனம்: Idusara Educational Institute - We conducts classes for Ordinary Level (Grades 6, 7, 8, 9, 10, 11) and Advanced Level examinations.
இடங்கள்: காலி

ICT, English Language, Business and Accounting, Maths - O/L

Malintha Dulshan Karunarathne (ஆண்) - Completed CIMA foundation level, following CIMA operational level, Followed HDCS at Infortec International, Galle.
இடங்கள்: அகங்கம, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, காலி,

ICT, English Language, Business and Accounting, Maths - O/L

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்