சா/த வணிக

Nirmal Karunarathne (ஆண்) - B.B.Mgt Special in Accountancy & Finance.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு, கொஹுவல, தேஹிவல

சா/த வணிக
சா/த வணிக வகுப்புக்களை

Nipuna Sri Ranasinghe (ஆண்) - B.B.Mgt (special) in Human Resource Management (Undergraduate), CIM Level 7- Postgraduate Diploma in Marketing.
இடங்கள்: உள் கோட்டை, களுபோவில, தேஹிவல, நாவல, நுகேகொடை

சா/த வணிக ஆங்கிலம் மொழிமூலம்

Shehara (பெண்) - Holds individual or group classes at own place.
இடங்கள்: தேஹிவல

கணக்கியல் / வணிக மற்றும் நிதி வகுப்புக்களை - சா/த மற்றும் உ/த

Conducted by a well qualified Finance Manger of a reputed organization, Graduate in Finance at JPura University, CIMA Qualified,
இடங்கள்: தேஹிவல

வர்த்தகக் கல்வி - Cambridge and Edexcel O/L and AS,A/L - A/L Local syllabus

Rumesh Vishwanatha (ஆண்) - A degree in marketing and PG Diploma in Marketing [SLIM], MBA [Anglia Ruskin university, UK] over 10 years teaching experience.இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, களுபோவில

கணிதம், வரலாறு, கணக்கியல் மற்றும் வர்த்தகக் கல்வி வகுப்புக்களை

Shihan Dhanura Perera (ஆண்) - An undergraduate conducts home visiting classes.
இடங்கள்: கல்கிசை, தேஹிவல, பாணந்துறை, மொரட்டுவ, ரட்மலான

Home Visiting வகுப்புக்களை - தரம் 1 to சா/த

Dharshanan (ஆண்) - BSc Spl (Hons) in IT, Dip in English (Elocution).
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கல்கிசை, கொட்டிகாவத்த, கொலன்னாவ, கொழும்பு, தேஹிவல, முல்லேரியா

கணக்கியல் / பொருளியல் மற்றும் வர்த்தகக் கல்வி வகுப்புக்களை

Shiromi (பெண்) - A degree in Management, Diploma in Teaching, 7 years experience in teaching.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு, கொழும்பு 03, கொழும்பு 04, கொழும்பு 06, தேஹிவல

AAT, CIMA, Banking Degree, Project Report, Busniess Report, IELTS, O/L, A/L

ஆசிரியர்: Clarance Wijeratne (ஆண்‍) - Master In Commerce, ACA [Australia], B.B. Mgt. Accountancy Degree.
Visits: ,கொழும்பு and suburbs

கணக்கியல் வணிக பொருளியல் மற்றும் வர்த்தகக் கல்வி வகுப்புக்களை ஐந்து தரம் 8,9 மற்றும் O/L

Farah (பெண்) - An undergraduate student of ACCA.
இடங்கள்: தேஹிவல

பயிற்சி வகுப்புக்களை - தேஹிவல

Nikita (பெண்) - Qualified Teacher and Psychologist. Over 10 years experience. Specialize in weak students to bring them up to standard.
இடங்கள்: தேஹிவல

வர்த்தகக் கல்வி மற்றும் கணக்கியல் /கணக்கியல் / AAT வகுப்புக்களை

Tharindu Dananjaya (ஆண்) - BSc. Acc(sp) USJ, CA Passed Finalist .
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு, தேஹிவல, பொரலஸ்கமுவ, மஹரகம

வர்த்தகக் கல்வி மற்றும் கணக்கியல் /கணக்கியல் / AAT வகுப்புக்களை
வர்த்தகக் கல்வி மற்றும் கணக்கியல் வகுப்புக்களை ஐந்து தரம் 10 மற்றும் 11 - தமிழ் மொழிமூலம்

A. Jeyachandran (ஆண்) - A graduate teacher conducts classes.
இடங்கள்: கொழும்பு, கொழும்பு 06, தேஹிவல

Mathematics, Accounting tuition for O/L (GCE/Cambridge/Edexcel) - Individual and Special Group Classes

ஆசிரியர்: Samiru Hewage (ஆண்‍), Engineering Undergraduate(UOM), BIT [UCSC] conducts lessons in English/Sinhala for Local/Edexcel/Cambridge O/L.
Visits: ,கொழும்பு

வர்த்தகக் கல்வி and பொருளியல் classes for O/L and A/L

Andrea De Costa (பெண்) - Postgraduate student in marketing at SLIM.
இடங்கள்: கொழும்பு, தேஹிவல

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்