பயிற்சி வகுப்புக்களை மற்றும் மற்றும் மீட்டல் வகுப்புக்களை

Abdul Rahman Nasik (ஆண்) - Undergraduate in Accounting, CIMA and ACCA part qualified, Foundation in business and Accounting.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு

சா/த ஆங்கிலம் மொழிமூலம் வர்த்தகக் கல்வி மற்றும் கணக்கியல்

Mohamed Azam (ஆண்) - CIMA Associate Member.
இடங்கள்: கொழும்பு 1-15, பேலியகொடை, வாட்டல

வர்த்தகக் கல்வி மற்றும் கணக்கியல் - தமிழ் மொழிமூலம்

A.Gowthaman (ஆண்) - Following a professional qualification ACCA, Undergraduate in University of Kelaniya.
இடங்கள்: கொழும்பு 10, கொழும்பு 11, கொழும்பு 13, கொழும்பு 14, கொழும்பு 15

Home Visiting வகுப்புக்களை - தரம் 1 to சா/த

Dharshanan (ஆண்) - BSc Spl (Hons) in IT, Dip in English (Elocution).
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கல்கிசை, கொட்டிகாவத்த, கொலன்னாவ, கொழும்பு, தேஹிவல, முல்லேரியா