பயிற்சி வகுப்புக்களை - Business Studies, BBA, Marketing Management

M.S.M. Imthiyas (ஆண்) - Business Studies, BBA, Marketing Management.
இடங்கள்: அக்கரைப்பற்று, அம்பாரை, கல்முனை, கொழும்பு

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்