உ/த உயிரியல் மற்றும் சா/த விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை (ஆங்கிலம் / சிங்களத்தில் மொழிமூலம்) - கோட்பாடுகள் மற்றும் மற்றும் மீட்டல்

தொடர்பு விபரங்கள்
ஆசிரியர் :
Mahen Perera (ஆண்)
  • இளநிலைப் பட்டம் (பச்சூலர்ஸ்)
  • கற்பித்தல் அனுபவம் : 4 வருடத்திற்கு மேல்
தொலைபேசி :
0​7​0​4​1​9​8​8​7​8
வலை செய்திகள் :
ஆசிரியர் தொடர்பான தகவல் (தகைமைகள்)
BSc (Hons) graduate, over 4 years experience.
A well experienced in teaching biology and ordinary level science.
பாடங்கள் மற்றும் கற்கைநெறிகள்
A/L Biology & O/L Science
இடம்
பின்வரும் இடங்களில் வகுப்புக்கள் இடம்பெறும்
கம்பகா மாவட்டத்தில், இலங்கை
கம்பஹ


கொழும்பு மாவட்டத்தில், இலங்கை
கொழும்பு


ஆசிரியர் பின்வரும் இடங்களிலுள்ள கல்வி நிறுவனங்களுக்கு வருகை தருகிறார்
கம்பகா மாவட்டத்தில், இலங்கை
கம்பஹ


கொழும்பு மாவட்டத்தில், இலங்கை
கொழும்பு


பின்வரும் இடங்களில் ஆசிரியர்கள் மாணவர்களின் வீட்டிற்கு வந்து பாடம் நடத்துவார்கள்.
கம்பகா மாவட்டத்தில், இலங்கை
கம்பஹ

கொழும்பு மாவட்டத்தில், இலங்கை
கொழும்பு

ஒன்லைன் வகுப்புக்களை
வகுப்புக்கள் ஒன்லைன் மூலம் நடாத்தப்படும் (அல்லது கல்விக்கான பொருட்கள் ஒன்லைன் இல் கிடைக்கப் பெரும்) உலகில் எங்கிருந்தும் உங்களால் வகுப்புக்கு சேரவும் (அல்லது கல்விப் பொருட்களை வாசிக்கவும் ) முடியும்.
வழங்கப்பட்ட வகுப்பின் வகை (அளவு)
  • தனியார் (தனிப்பட்ட) வகுப்புக்கள்
  • சிறிய குழு வகுப்புக்கள் ( 10 பேரை விட குறைந்தளவானோர்)
  • நடுத்தர குழு வகுப்புக்கள் (10-20 பேர்)
  • பாரிய குழு வகுப்புக்கள் ( 20 பேரை விட அதிகமானோர்)
பின்வரும் மொழிகளில் பாடங்கள் நடாத்தப்படும்.
  • සිංහල
  • English