தரம் 9-13 பௌதீகவியல், கணிதம், புள்ளியியல், மெக்கானிக்ஸ் - Edexcel / Cambridge / உள்ளூர்

Shehan Hapuarachchi (ஆண்) - B.Sc Special In Mathematics from UOK.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கந்தானை, கம்பஹ, கொழும்பு, புத்தளம்

தரம் 9-13 பௌதீகவியல், கணிதம், புள்ளியியல், மெக்கானிக்ஸ் - Edexcel / Cambridge / உள்ளூர்
பௌதீகவியல் வகுப்புக்களை ஆங்கிலம் மற்றும் சிங்களத்தில் மொழிமூலம்

Ganesh Kumara Rathnayake (ஆண்) - Worked as a physics Demonstrator in Kelaniya University, Over 8 years experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கம்பஹ, களனி, கொழும்பு, சிலாபம், ஜ-ஏல, நுகேகொடை