பௌதீகவியல். கணிதம். இரசாயனவியல் - Edexcel / Cambridge உ/த, சா/த

Janitha Abhayaratna (ஆண்) - Physics (Special) University of Sri Jayawardenapura, Special in IT in SLIIT, Have  experience in teaching in Italy and Germany.

பௌதீகவியல். கணிதம். இரசாயனவியல் - Edexcel / Cambridge உ/த, சா/த
தரம் 6 - 11 கணிதம் வகுப்புக்களை

Vindula Somachandra (பெண்) - BSc. (Physical Science) majoring in Mathematics and Chemistry [UOC].
இடங்கள்: கந்தானை, கம்பஹ, கொழும்பு, ஜ-ஏல, வாட்டல

தரம் 9-13 பௌதீகவியல், கணிதம், புள்ளியியல், மெக்கானிக்ஸ் - Edexcel / Cambridge / உள்ளூர்

Shehan Hapuarachchi (ஆண்) - B.Sc Special In Mathematics from UOK.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கந்தானை, கம்பஹ, கொழும்பு, புத்தளம்

தரம் 9-13 பௌதீகவியல், கணிதம், புள்ளியியல், மெக்கானிக்ஸ் - Edexcel / Cambridge / உள்ளூர்
ஆங்கிலம் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை - கணிதம் மற்றும் விஞ்ஞானம் சா/த

Dheera Kolambage (பெண்) - Results proven graduated tutor.
இடங்கள்: கந்தானை, கனேமுல்லை, ஜ-ஏல

Professional UK, Sri Lanka Qualified teacher - Edexcel, Cambridge, உள்ளூர்

Sydney Jayawardene (ஆண்) - BSC (Peradeniya), PGD (IT) - Colombo, PGDE(Colombo), MA (International Education) - Sussex(UK).
இடங்கள்: கந்தானை, கொழும்பு, நுகேகொடை, நேகோம்போ, மஹரகம, வாட்டல

Professional UK, Sri Lanka Qualified teacher - Edexcel, Cambridge, உள்ளூர்
பயிற்சி Available - கணிதம் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் விஞ்ஞானம் பௌதீகவியல் இரசாயனவியல் உயிரியல்

Reginald Dissanayake (ஆண்) - Over 30 years of experience since 1988.
இடங்கள்: எந்தரமுல்லை, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கந்தானை, கிரிபத்கொட, கொழும்பு, பத்தரமுல்ல, ரட்மலான, ராகமை, வாட்டல, ஹுனுபிட்டி

பயிற்சி Available - கணிதம் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் விஞ்ஞானம் பௌதீகவியல் இரசாயனவியல் உயிரியல்
கணிதம், இரசாயனவியல், பௌதீகவியல் - Edexcel / Cambridge IGCSE

Lakshmi Perera (பெண்) - A qualified teacher, Over 10 years experience in Sri Lanka/overseas.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு 07, ஜ-ஏல, நுகேகொடை

கணிதம் பயிற்சி தரம் 6, 7, 8, 9, 10 மற்றும் 11 மாணவர்கள் ஐந்து

Sachith Lekamge (ஆண்) - BSc. Physical Science [University Of Sri Jayewardenepura].
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடவத்த, கந்தானை, கனேமுல்லை, கிரிபத்கொட, ஜ-ஏல, ராகமை

கணிதம் பயிற்சி தரம் 6, 7, 8, 9, 10 மற்றும் 11 மாணவர்கள் ஐந்து
உ/த மற்றும் சா/த - Local, Oxford and Cambridge Syllabus students

Sanjaya Anagipura (ஆண்) - B.Sc. Engineering (Hons), Mechanical Engineering [University of Moratuwa], MBA [University of Sunderland, United Kingdom].
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடவத்த, கந்தானை

தரம் 1 to 11 கணிதம் வகுப்புக்களை ஆங்கிலம் மற்றும் சிங்களத்தில் மொழிமூலம்

Premil asanka Sanjeewa (ஆண்) - BSc and BIT Graduate of University of Colombo, Over 15 years experience.
இடங்கள்: கல்கிசை, களனி, கிரிபத்கொட, கொட்டிகாவத்த, கொலன்னாவ, கொழும்பு 03, கொழும்பு 04

Edexcel மற்றும் Cambridge சா/த - பௌதீகவியல் மற்றும் கணிதம்

Arshad Azam (ஆண்) - Attended a Russian university for higher education in the science stream.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கந்தானை, ஜ-ஏல, நேகோம்போ, வாட்டல

Edexcel மற்றும் Cambridge சா/த - பௌதீகவியல் மற்றும் கணிதம்