பொருளியல் மற்றும் வர்த்தகக் கல்வி வகுப்புக்களை (லண்டன் உ/த மற்றும் சா/த)

Namal Fernando (ஆண்) - CIMA passed finalist, Teacher of St.Thomas College, Mount Lavinia.
இடங்கள்: கல்கிசை, களுத்துறை, கொழும்பு, வாத்துவை

IGCSE சா/த Edexcel மற்றும் Cambridge - பொருளியல் மற்றும் வர்த்தகக் கல்வி

Ishara Fonseka (பெண்) - Have been teaching for past 3 years, conduct both group/individual classes.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கல்கிசை, கொழும்பு, தேஹிவல, பாணந்துறை, மொரட்டுவ, ரட்மலான

வர்த்தகக் கல்வி / பொருளியல் சா/த மற்றும் உ/த ஐந்து

Ms. Shirani (பெண்) - A Graduate in Business Administration with 8 years working experience.
இடங்கள்: கல்கிசை, கொழும்பு, மொரட்டுவ, ரட்மலான

சா/த வணிக உ/த. கணக்கியல் மற்றும் வர்த்தகக் கல்வி வகுப்புக்களை

Thilina (ஆண்) - B.B. (Mgt) specialist in finance, CA - SL Business level, Reading PGD in Edu.
இடங்கள்: கடுவெல, கல்கிசை, களனி, கொட்டாவை, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல, மஹரகம, மாலபே, ஹோமாகம

வர்த்தகக் கல்வி, வணிக, பொருளியல் - உள்ளூர் மற்றும் லண்டன் பாடத்திட்டம்

Moomin Razik (ஆண்) - An ex-private school teacher with over a decade of tutoring and teaching experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கல்கிசை, கொழும்பு, கொழும்பு 09, கொழும்பு 10

வர்த்தகக் கல்வி, வணிக, பொருளியல் - உள்ளூர் மற்றும் லண்டன் பாடத்திட்டம்
Home Visiting வகுப்புக்களை - தரம் 1 to சா/த

Dharshanan (ஆண்) - BSc Spl (Hons) in IT, Dip in English (Elocution).
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கல்கிசை, கொட்டிகாவத்த, கொலன்னாவ, கொழும்பு, தேஹிவல, முல்லேரியா

AAT, CIMA, Banking Degree, Project Report, Busniess Report, IELTS, O/L, A/L

ஆசிரியர்: Clarance Wijeratne (ஆண்‍) - Master In Commerce, ACA [Australia], B.B. Mgt. Accountancy Degree.
Visits: ,கொழும்பு and suburbs

Focus Study - Mount Lavinia, Colombo 03,04,06

ஆசிரியர்: Rangana Rajakaruna (ஆண்‍) - CIMA, AAT, BSc Business Admin(reading).
Courses: CIMA, AAT, CMA, London O/L, A/L (Business Studies, Economics, Commerce)