பொருளாதாரத்திற்கான சிறந்த முடிவுகள்

Mr. Asanka Kumara (ஆண்) - BBA [sp] University of Colombo, AAT passed finalist, AAT prize winner, ICASL finalist

பொருளாதாரத்திற்கான சிறந்த முடிவுகள்
Cambridge IGCSE சா/த - கணக்கியல், வர்த்தகக் கல்வி, வணிக, பொருளியல் Cambridge AS மற்றும் AL கல்வி

Nipuna Dhanushka (ஆண்) - HNDA Qualified / B.Com (Sp) equivalent, MSc in Management (ABD), CIMA/ CGMA [Reading].

Cambridge IGCSE சா/த - கணக்கியல், வர்த்தகக் கல்வி, வணிக, பொருளியல் Cambridge AS மற்றும் AL கல்வி
லண்டன் சா/த மற்றும் உ/த வகுப்புக்களை ஐந்து வர்த்தகக் கல்வி, வணிக, பொருளியல்

Mr. Fernando (ஆண்) - BA (Hons) Business Management [University of Sunderland UK], Masters In Business Administration (MBA) [University of Roehampton UK].

லண்டன் சா/த மற்றும் உ/த வகுப்புக்களை ஐந்து வர்த்தகக் கல்வி, வணிக, பொருளியல்
லண்டன் சா/த வணிக மற்றும் வர்த்தகக் கல்வி

Priyanga Vijei (பெண்) - MBA [Cardiff Metropolitan University, UK], B.A (Hons) in International Business Management [Staffordshire University, UK.].
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு 6

The Study - Catering exclusively to London GCE A-Level, IGCSE Classes

An international school catering exclusively to London GCE A-level and IGCSE students.
இடங்கள் ,கொழும்பு 6, பத்தரமுல்ல

A/L and O/L, Edexcel and Cambridge - A grade assured

Institute of Economics - A group of young graduates conduct tuition classes for Edexcel and Cambridge syllabus.
இடங்கள் Wellawatha, ,கொழும்பு 6, இலங்கை சனநாயக