இரசாயனவியல் உயிரியல் பௌதீகவியல் கணிதம் மற்றும் விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை ஐந்து IGCSE, AS/IAL, GCE சா/த

தொடர்பு விபரங்கள்
ஆசிரியர் :
Dr. R. Sanjeevan (ஆண்)
 • இளநிலைப் பட்டம் (பச்சூலர்ஸ்)
 • முதுநிலைப் பட்டம் (மாஸ்டர்ஸ்)
 • PhD
 • கற்பித்தல் அனுபவம் : 7 வருடத்திற்கு மேல்
தொலைபேசி :
0​7​1​-​5​1​0​9​5​2​9
விபேர் :
0​7​1​5​1​0​9​5​2​9
வாட்ஸாப்ப் :
0​7​1​5​1​0​9​5​2​9
க்யு ஆர் குறியீடு :
QRCode இரசாயனவியல் உயிரியல் பௌதீகவியல் கணிதம் மற்றும் விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை ஐந்து IGCSE, AS/IAL, GCE சா/த ta
வலை செய்திகள் :
ஆசிரியர் தொடர்பான தகவல் (தகைமைகள்)
 • Qualified, well-experienced teachers from reputed schools, Institutes and Universities
 • Revision, Paper Classes
 • Individual Attention
பாடங்கள் மற்றும் கற்கைநெறிகள்
Chemistry, Biology, Physics, Mathematics and Science Classes for IGCSE, GCSE, AS/IAL, O/L (Edexcel and Cambridge).
இடம்

பின்வரும் இடங்களில் ஆசிரியர்கள் மாணவர்களின் வீட்டிற்கு வந்து பாடம் நடத்துவார்கள்.

கொழும்பு மாவட்டத்தில், இலங்கை

(Home Visits : Only Chemistry)


(Home Visits : Only Chemistry)


(Home Visits : Only Chemistry)


(Home Visits : Only Chemistry)


(Home Visits : Only Chemistry)


ஒன்லைன் வகுப்புக்களை
வகுப்புக்கள் ஒன்லைன் மூலம் நடாத்தப்படும் (அல்லது கல்விக்கான பொருட்கள் ஒன்லைன் இல் கிடைக்கப் பெரும்) உலகில் எங்கிருந்தும் உங்களால் வகுப்புக்கு சேரவும் (அல்லது கல்விப் பொருட்களை வாசிக்கவும் ) முடியும்.
வழங்கப்பட்ட வகுப்பின் வகை (அளவு)
 • தனியார் (தனிப்பட்ட) வகுப்புக்கள்
 • சிறிய குழு வகுப்புக்கள் ( 10 பேரை விட குறைந்தளவானோர்)
 • நடுத்தர குழு வகுப்புக்கள் (10-20 பேர்)
பின்வரும் மொழிகளில் பாடங்கள் நடாத்தப்படும்.
 • English