உயிரியல் / இரசாயனவியல் / பௌதீகவியல் - Cambridge, Edexcel உ/த, IGCSE, சா/த - ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

தொடர்பு விபரங்கள்
ஆசிரியர்
Sathika Arachchige (பெண்)
  • இளநிலைப் பட்டம் (பச்சூலர்ஸ்)
  • முதுநிலைப் பட்டம் (மாஸ்டர்ஸ்)
  • கற்பித்தல் அனுபவம் : 10 வருடத்திற்கு மேல்
தொலைபேசி
+​9​4​7​7​4​4​1​6​3​8​1
விபேர்
+​9​4​7​7​4​4​1​6​3​8​1
வாட்ஸாப்ப்
+​9​4​7​7​4​4​1​6​3​8​1
இன்ஸ்டாகிராம்
O​n​l​i​n​e​_​t​u​t​o​r​7​7
வலை செய்திகள்
ஆசிரியை தொடர்பான தகவல் (தகைமைகள்)
* M.Sc (Nanoscience and Nanotechnology), University of Peradeniya
* Bachelor of Science

* Cambridge IGCSE certified teacher

* The strategies I used to excel in my studies will be shared with all of my students

4 years of experience in teaching at a renowned International School in Colombo. More than 10 years of experience in conducting private tuition classes

** RESULTS Guaranteed

* Simple teaching methods for assured results
* Classes will cover both theory and practicals (Virtual)
* Unique strategies to understand difficult concepts and memorizing facts
* Individual attention
* Relative teaching method for different cognitive levels of learning

Come and witness the difference
பாடங்கள் மற்றும் கற்கைநெறிகள்
Biology - Cambridge, Edexcel : Advanced Level AS / A2 / IGCSE / Ordinary Level
Chemistry - Cambridge, Edexcel : Advanced Level AS / A2 / IGCSE / Ordinary Level
Physics - Cambridge, Edexcel : IGCSE / Ordinary Level
இடம்
பின்வரும் இடங்களில் வகுப்புக்கள் இடம்பெறும்
கொழும்பு மாவட்டத்தில், இலங்கை
உள் கோட்டை


ஆசிரியர் பின்வரும் இடங்களிலுள்ள கல்வி நிறுவனங்களுக்கு வருகை தருகிறார்
கொழும்பு மாவட்டத்தில், இலங்கை
உள் கோட்டை


கொழும்பு 03


கொழும்பு 04


கொழும்பு 05


கொழும்பு 06


கொழும்பு 07


கொழும்பு 08


கொழும்பு 09


கொழும்பு 10


கொஹுவல


தேஹிவல


நுகேகொடை


பத்தரமுல்ல


பிட கோட்டே


பின்வரும் இடங்களில் ஆசிரியர்கள் மாணவர்களின் வீட்டிற்கு வந்து பாடம் நடத்துவார்கள்.
கொழும்பு மாவட்டத்தில், இலங்கை
கொழும்பு

ஒன்லைன் வகுப்புக்களை
வகுப்புக்கள் ஒன்லைன் மூலம் நடாத்தப்படும் (அல்லது கல்விக்கான பொருட்கள் ஒன்லைன் இல் கிடைக்கப் பெரும்) உலகில் எங்கிருந்தும் உங்களால் வகுப்புக்கு சேரவும் (அல்லது கல்விப் பொருட்களை வாசிக்கவும் ) முடியும்.
வழங்கப்பட்ட வகுப்பின் வகை (அளவு)
  • தனியார் (தனிப்பட்ட) வகுப்புக்கள்
  • சிறிய குழு வகுப்புக்கள் ( 10 பேரை விட குறைந்தளவானோர்)
  • நடுத்தர குழு வகுப்புக்கள் (10-20 பேர்)
  • பாரிய குழு வகுப்புக்கள் ( 20 பேரை விட அதிகமானோர்)
பின்வரும் மொழிகளில் பாடங்கள் நடாத்தப்படும்.
  • English