உ/த கணக்கியல், வர்த்தகக் கல்வி, சா/த வணிக, லண்டன் சா/த - A 80 % சிங்களத்தில் மற்றும் ஆங்கிலம் மொழிமூலம்

Ishan Kumara (ஆண்) - B.Com (Sp), CA finalist, CBA, Professional Accountant / Teacher.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடுவெல, கந்தானை, கம்பஹ, கிரிபத்கொட, கொழும்பு, சேதுவை, ஜ-ஏல, நுகேகொடை, மாலபே

சா/த ஆங்கிலம் மொழி, வர்த்தகக் கல்வி, கணக்கியல் மற்றும் பொருளியல்

Miss Silva (பெண்) - BBA (Hons) UK, BSc in Education, TKT, ACCA - Affiliate.
இடங்கள்: கந்தானை, ஜ-ஏல, ராகமை, வாட்டல

சா/த ஆங்கிலம் மொழி, வர்த்தகக் கல்வி, கணக்கியல் மற்றும் பொருளியல்
Cambridge சா/த வர்த்தகக் கல்வி

Keerthi Waidyaratne (ஆண்) - MBA [PG Institute of Management of the University of Sri Jayewardenepura], DABF[Diploma in Applied Banking and Finance].
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடவத்த, கந்தானை,

கணக்கியல் - ஆங்கிலம் மொழிமூலம் - உள்ளூர் மற்றும் லண்டன்

Anton Jayawardana (ஆண்) - Qualified Teacher with foreign experience in Cambridge/Edexcel.
இடங்கள்: கந்தானை, கிரிபத்கொட, கொட்டாவை, ஜ-ஏல, வாட்டல, ஹோமாகம

தனியார் மற்றும் குழு வகுப்புக்களை Cambridge பாடத்திட்டம் - கணக்கியல் பொருளியல் மற்றும் வர்த்தகக் கல்வி

Chamari Lakshika (பெண்) - BBA (Accounting) special degree [UOC], Finalist of Chartered Accountants of Sri Lanka, Serving as a teacher for 6 years.
இடங்கள்: கடவத்த, கந்தானை, ராகமை, வாட்டல

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்