கணக்கியல் மற்றும் வர்த்தகக் கல்வி ஆங்கிலம் மொழிமூலம்

Charitha Maduranga (ஆண்) - BSc. Management(Special) Hons. USJ, PG Dip. In Business and Finance, ACIPM, ACPM.
இடங்கள்: உள் கோட்டை, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடுவெல, கொட்டாவை, கொழும்பு, நுகேகொடை

Economics, Accounts, Islamic Banking and Finance

நிறுவனம்: Quad-s : All lecturers possess Masters/CMA qualifications and work experience. Visits: தேஹிவல, Mt. Lavinia, வெல்லவத்தை, நுகேகொடை, ,கொழும்பு

வர்த்தகக் கல்வி மற்றும் கணக்கியல் பயிற்சி

Rashika (பெண்) - Graduate from University of Sri Jayewardenepura, AAT qualified, CIM part qualified, PGDE(Colombo)
இடங்கள்: கொட்டாவை, கொழும்பு 05, நுகேகொடை, பிலியந்தலை, மஹரகம, ஹோமாகம

உள்ளூர் Edexcel மற்றும் Cambridge பாடத்திட்டம் - சா/த மற்றும் உ/த கணக்கியல் | பொருளியல் | வர்த்தகக் கல்வி

Ishanka Rajapaksha (பெண்) - A graduate from University of Sri Jayawardenepura with a 8 years of experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு 05, கொஹுவல, தலவத்துகொட, நாவல, நுகேகொடை, பலவாட்ட

உள்ளூர் Edexcel மற்றும் Cambridge பாடத்திட்டம் - சா/த மற்றும் உ/த கணக்கியல் | பொருளியல் | வர்த்தகக் கல்வி
கணக்கியல் வகுப்புக்களை - சா/த மற்றும் உ/த (Edexcel மற்றும் Cambridge)

Malinda Perera (ஆண்) - Diploma in Accounting, ACMA, MBA [UK], Over 10 years experience.
இடங்கள்: கொழும்பு 03, கொழும்பு 04, கொழும்பு 08, சேதுவை, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல, வாட்டல

உ/த கணக்கியல், வர்த்தகக் கல்வி, சா/த வணிக, லண்டன் சா/த - A 80 % சிங்களத்தில் மற்றும் ஆங்கிலம் மொழிமூலம்

Ishan Kumara (ஆண்) - B.Com (Sp), CA finalist, CBA, Professional Accountant / Teacher.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடுவெல, கந்தானை, கம்பஹ, கிரிபத்கொட, கொழும்பு, சேதுவை, ஜ-ஏல, நுகேகொடை, மாலபே

PBA - Platinum Business Academy

Platinum Business Academy - A registered tuition provider for London O/L and A/L classes for Cambridge and Edexcel stream.
இடங்கள்: நுகேகொடை, வாட்டல

PBA - Platinum Business Academy
OL வணிக மற்றும் மீட்டல் 2019 மற்றும் கோட்பாடுகள் 2020

Thilina (ஆண்) - B.B. (Mgt) specialist in finance, CA - SL Business level, Reading PGD in Edu.
இடங்கள்: கடுவெல, கல்கிசை, களனி, கொட்டாவை, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல, மஹரகம, மாலபே, ஹோமாகம

கணக்கியல் பயிற்சி - சா/த மற்றும் உ/த (Edexcel மற்றும் Cambridge)

Dinu (பெண்) - Over 10 years experience, Completed Masters degree, BBA [Accounting special], CIMA.
இடங்கள்: களுத்துறை, கொழும்பு, பாணந்துறை, மொரட்டுவ

கணக்கியல், பொருளியல் மற்றும் வர்த்தகக் கல்வி வகுப்புக்களை

Chethana Wijesekara (பெண்) - B.Sc. Accounting (Special) Degree First Class, Masters in International Business Management [University of West London], CIMA.
இடங்கள்: தேஹிவல, நாவல, நுகேகொடை, மஹரகம

AAT, CIMA, Banking Degree, Project Report, Busniess Report, IELTS, O/L, A/L

ஆசிரியர்: Clarance Wijeratne (ஆண்‍) - Master In Commerce, ACA [Australia], B.B. Mgt. Accountancy Degree.
Visits: ,கொழும்பு and suburbs

Primary to IGCSE, AS, A2 Classes - Steiner Learning

நிறுவனம்: Steiner Learning - We do not offer parents a quick fix for their hurried parental and child educational problems. Instead, we offer you and your child a permanent learning solution

Primary to IGCSE, AS, A2 Classes - Steiner Learning
கணக்கியல் / வர்த்தகக் கல்வி / பொருளியல் / ஆங்கிலம்

Haritha Prasan Amarasinghe (ஆண்) - Degree in business management (accounting special) and post graduate diploma in marketing (CIM-UK).
இடங்கள்: உள் கோட்டை, கொட்டாவை, கொழும்பு, கொஹுவல, நுகேகொடை

Edexcel / Cambridge பாடத்திட்டம் கணிதம் மற்றும் கணக்கியல் சா/த

ஆசிரியர்: C De Silva (பெண்‍) - MBA(General), Teacher Training Diploma.
Visits: நுகேகொடை, தேஹிவல, பெப்பிலியான

லண்டன் சா/த மற்றும் உ/த - கணக்கியல் Edexcel மற்றும் Cambridge

Hashan (ஆண்)- ACMA, CGMA, ACCA Affiliate, A global lecturer for CIMA and ACCA.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு, கொழும்பு 03, கொழும்பு 06, நுகேகொடை, மஹரகம

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்