கணக்கியல் வர்த்தகக் கல்வி பொருளியல் பயிற்சி வகுப்புக்களை

தொடர்பு விபரங்கள்
ஆசிரியர் :
Dayarathne Bogala (ஆண்)
  •  சாதாரண நிலை
  •  உயர்தரம்
  •  டிப்ளோமா
  •  இளங்கலை (அண்டர் கிராஜுவேட்)
  •  கற்பித்தல் அனுபவம் : 10 வருடத்திற்கு மேல்
தொலைபேசி :
0​7​7​1​1​1​9​9​5​2
வாட்ஸாப்ப் :
மின்னஞ்சல் :
க்யு ஆர் குறியீடு :
QRCode கணக்கியல் வர்த்தகக் கல்வி பொருளியல் பயிற்சி வகுப்புக்களை ta
ஆசிரியர் தொடர்பான தகவல் (தகைமைகள்)
Experienced ex International School Lecturer,
Asian International School
Royal Institute
OL and AL Cambridge & Edexcel Syllabus
Theory and Past Papers
May June 2023 Paper Discussion started
பாடங்கள் மற்றும் கற்கைநெறிகள்
Accounting
Economics
Business Studies
For Cambridge and Edexcel syllabus
O/L and A/L syllabuses
இடம்

பின்வரும் இடங்களில் வகுப்புக்கள் இடம்பெறும்

கொழும்பு மாவட்டத்தில், இலங்கை


ஆசிரியர் பின்வரும் இடங்களிலுள்ள கல்வி நிறுவனங்களுக்கு வருகை தருகிறார்

கொழும்பு மாவட்டத்தில், இலங்கை


பின்வரும் இடங்களில் ஆசிரியர்கள் மாணவர்களின் வீட்டிற்கு வந்து பாடம் நடத்துவார்கள்.

கொழும்பு மாவட்டத்தில், இலங்கை


ஒன்லைன் வகுப்புக்களை
வகுப்புக்கள் ஒன்லைன் மூலம் நடாத்தப்படும் (அல்லது கல்விக்கான பொருட்கள் ஒன்லைன் இல் கிடைக்கப் பெரும்) உலகில் எங்கிருந்தும் உங்களால் வகுப்புக்கு சேரவும் (அல்லது கல்விப் பொருட்களை வாசிக்கவும் ) முடியும்.
வழங்கப்பட்ட வகுப்பின் வகை (அளவு)
  • தனியார் (தனிப்பட்ட) வகுப்புக்கள்
  • சிறிய குழு வகுப்புக்கள் ( 10 பேரை விட குறைந்தளவானோர்)
  • நடுத்தர குழு வகுப்புக்கள் (10-20 பேர்)
  • பாரிய குழு வகுப்புக்கள் ( 20 பேரை விட அதிகமானோர்)
பின்வரும் மொழிகளில் பாடங்கள் நடாத்தப்படும்.
  • English

 AL Chemistry 

Chemistry Sudara Jayatissa
Chemistry Sudara Jayatissa