சங்கீதம் வகுப்புக்களை - மேலைத்தேய மற்றும் கிழக்கு சங்கீதம்

Darshani Chandrasena (பெண்) - Royal and Trinity Piano Exams, Cover School Syllabus, Visharad exams, Piano, Organ, Guitar, Violin.
இடங்கள்: கல்கிசை

சங்கீதம் வகுப்புக்களை - மேலைத்தேய மற்றும் கிழக்கு சங்கீதம்
Revelations Academy of Performing Arts - கல்கிசை

The Academy was founded by members of the world champion choral group The Revelations.
இடங்கள் கல்கிசை

Revelations Academy of Performing Arts - கல்கிசை
மொழி, சங்கீதம் மற்றும் கலை வகுப்புக்களை

B Academy - We offer a helping hand to broaden minds in subjects related to Language, Music and Art.
இடங்கள்: கல்கிசை

மொழி, சங்கீதம் மற்றும் கலை வகுப்புக்களை
Individual or Group Music Classes - Vocal and Instrument (தபலா, கிட்டார் )

B.A.Piyankara Perera (ஆண்) - Sangeeth visharadh Lucknow India in 1990, Vadya visharadh (Tabla) Lucknow India in 1990.
இடங்கள்: அதுருகிரிய, உள் கோட்டை, கடுவெல, கல்கிசை, கொட்டாவை, கொழும்பு 05

Individual or Group Music Classes - Vocal and Instrument (தபலா, கிட்டார் )
Music Lessons - கல்கிசை

Dilani Perera (பெண்) - Over 35 years experience in Local and International Schools.
இடங்கள்: கல்கிசை

Tremulou School of Western Music - பிலியந்தலை

Tremulou Western Aesthetic Institute was Founded in 1986 as a Guitar and Organ Class and eventually grew into a comprehensive contemporary Music institute.
இடங்கள்: உள் கோட்டை, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை