குழந்தைகளுக்கான மேற்கத்திய இசை உறுப்பு வகுப்புகள்

Prabuddha Saranga (ஆண்) - 25 years of experience as a keyboardist, 15 years of experience as a music composer and arranger.
இடங்கள்: கண்டி, கம்பளை

Organ, Guitar, Vocal and Piano Improvisation classes

நிறுவனம்: Lasitha Perera Music Academy. Beginners, Intermediate, Professional Classes available.
இடங்கள் கண்டி

Organ, Guitar, Vocal and Piano Improvisation classes