சங்கீதம் வகுப்புக்களை, குரலிசைப் மேலைத்தேய சங்கீதம் மற்றும் பியானோ : உள்ளூர் / சர்வதேச பாடத்திட்டம்

Edwin Mendez (ஆண்) - FTCL (Trinity-London) Highly Qualified,over 25 years experience.
இடங்கள்: கட்டுநாயக்க, கந்தானை, கொச்சிக்கடை, கொழும்பு, ஜ-ஏல, டளுபோத, நேகோம்போ

House Of Music Academy Of Performing Arts - வாட்டல

The House of Music Academy was established in year 2013. We provide lessons for Brass and Woodwind, Voice Training, Piano and Theory, Keyboard, Guitar, Violin, Drums.
இடங்கள்: வாட்டல

House Of Music Academy Of Performing Arts - வாட்டல
Western Music Teacher

ஆசிரியர்: Taniya De Zilva (பெண்‍) - Qualified Trinity college of music grade 8, 26 years of working experience.
இடங்கள் வாட்டல, Jaela, ,கொழும்பு