சங்கீதம் வகுப்புக்களை, குரலிசைப் மேலைத்தேய சங்கீதம் மற்றும் பியானோ : உள்ளூர் / சர்வதேச பாடத்திட்டம்

Edwin Mendez (ஆண்) - FTCL (Trinity-London) Highly Qualified,over 25 years experience.
இடங்கள்: கட்டுநாயக்க, கந்தானை, கொச்சிக்கடை, கொழும்பு, ஜ-ஏல, டளுபோத, நேகோம்போ

Visiting Music Classes For Keyboards / கிட்டார் / Drums and வாய்ப்பாட்டு மற்றும் குரலிசைப் பயிற்சி

Upali Ranthilaka (ஆண்) - Diploma in music at NYSC [Tharuna seva sabava], Advance musician course in SL Air force Band, Royal college of music Grade 5.
இடங்கள்: கம்பஹ, கொழும்பு, கொழும்பு 06, நேகோம்ப

Visiting Music Classes For Keyboards / கிட்டார் / Drums and வாய்ப்பாட்டு மற்றும் குரலிசைப் பயிற்சி
London English College - நுகேகொடை and நேகோம்போ

Trained teachers from Kuma Iddamallena Leadership Academy conducts Spoken/Business English and O/L English Literature classes.
இடங்கள் நுகேகொடை, நேகோம்போ

London English College - நுகேகொடை and நேகோம்போ