சங்கீதம் வகுப்புக்களை - கிட்டார். பியானோ. வயலின், ஓர்கன், Mandolin GCE சா/த மற்றும் உ/த பாடத்திட்டம்

Gayan Sudarshana (ஆண்) - Government school music teacher with over 5 year experience.
இடங்கள்: அதுருகிரிய, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடுவெல, கொட்டாவை, கொழும்பு 05, கொஸ்வத்த, தலவத்துகொட, நாவல, நுகேகொடை

Keyboard and vocal lessons for Beginners

Jayath (ஆண்) - Visharadha, Learnt from Visharadha Shalika Ishan adn Keerthi Paskuel.
இடங்கள்: நாவின்னை, பன்னிப்பிட்டிய, பிலியந்தலை, மஹரகம

Keyboard and vocal lessons for Beginners
Shining Pearls Music School - பன்னிப்பிட்டிய

Shining Pearls Music, Art and Dance School was established in 1998. This is one of the leading music schools in the country.
இடங்கள்: பன்னிப்பிட்டிய

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்