ஓரியண்டல் சங்கீதம் - நுகேகொடை

Harshani (பெண்) - A qualified teacher with over 10 years of teaching experience.
இடங்கள்: நுகேகொடை

ஓரியண்டல் சங்கீதம் - நுகேகொடை
சங்கீதம் வகுப்புக்களை - கிட்டார். பியானோ. வயலின், ஓர்கன், Mandolin GCE சா/த மற்றும் உ/த பாடத்திட்டம்

Gayan Sudarshana (ஆண்) - Government school music teacher with over 5 year experience.
இடங்கள்: அதுருகிரிய, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடுவெல, கொட்டாவை, கொழும்பு 05, கொஸ்வத்த, தலவத்துகொட, நாவல, நுகேகொடை

London English College - நுகேகொடை and நேகோம்போ

Trained teachers from Kuma Iddamallena Leadership Academy conducts Spoken/Business English and O/L English Literature classes.
இடங்கள் நுகேகொடை, நேகோம்போ

London English College - நுகேகொடை and நேகோம்போ
குழு வகுப்புக்களை - கணிதம், சிங்களத்தில், ஆங்கிலம், விஞ்ஞானம், சங்கீதம்

Danu Akmeemana (பெண்) - BSc in Natural Science (Chemistry major, Zoology 2nd major, Botany;minor), 13 years experience as a musician.
இடங்கள்: கடுபெத்த, கல்கிசை, கொழும்பு, கொழும்பு 06, தேஹிவல

மேலைத்தேய சங்கீதம் வகுப்புக்களை - தரம் 6 to 11

Thihansi (பெண்) - Completed the Senior Certificate of Western Music with honours, Written and Practical exams in IWMS (with honours).
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, நுகேகொடை

மேலைத்தேய சங்கீதம் வகுப்புக்களை - தரம் 6 to 11
Kalabhumi Kalayathanaya - நுகேகொடை

Kalabhumi Lanka - We possess a large alumni of artists actively involved in the local music scene in various forms including teaching.
இடங்கள்: நுகேகொடை

Kalabhumi Kalayathanaya - நுகேகொடை
Western Music Class

Thushara Deepal (ஆண்‍) - Graduated of University of Visual and Performing Arts.
Courses: Western Classical, Flamenco and pop Guitar, Western Music Theory

Tremulou School of Western Music - பிலியந்தலை

Tremulou Western Aesthetic Institute was Founded in 1986 as a Guitar and Organ Class and eventually grew into a comprehensive contemporary Music institute.
இடங்கள்: உள் கோட்டை, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்