சங்கீதம் வகுப்புக்களை - கிட்டார். பியானோ. வயலின், ஓர்கன், Mandolin GCE சா/த மற்றும் உ/த பாடத்திட்டம்

Gayan Sudarshana (ஆண்) - Government school music teacher with over 5 year experience.
இடங்கள்: அதுருகிரிய, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடுவெல, கொட்டாவை, கொழும்பு 05, கொஸ்வத்த, தலவத்துகொட, நாவல, நுகேகொடை

Learn பியானோ ஓர்கன் மற்றும் Vocals. கோட்பாடுகள் மற்றும் Practicals with a Professional Qualified Teacher.

ஆசிரியர்: Godwin Perera (ஆண்‍) - A.B.R.S.M (Royal Schools of Music London) Grade 8, 40 + Years experience teaching and performing in Sri Lanka and U.S.A.

Learn பியானோ ஓர்கன் மற்றும் Vocals. கோட்பாடுகள் மற்றும் Practicals with a Professional Qualified Teacher.
Ashanthis School of Music

Ashanthis School of Music is a pioneering music school in Sri Lanka, offering its students a more contemporary style of training.
இடங்கள் ,கொழும்பு 5

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்