குழு வகுப்புக்களை - கணிதம், சிங்களத்தில், ஆங்கிலம், விஞ்ஞானம், சங்கீதம்

Danu Akmeemana (பெண்) - BSc in Natural Science (Chemistry major, Zoology 2nd major, Botany;minor), 13 years experience as a musician.
இடங்கள்: கடுபெத்த, கல்கிசை, கொழும்பு, கொழும்பு 06, தேஹிவல

Learn பியானோ ஓர்கன் மற்றும் Vocals. கோட்பாடுகள் மற்றும் Practicals with a Professional Qualified Teacher.

ஆசிரியர்: Godwin Perera (ஆண்‍) - A.B.R.S.M (Royal Schools of Music London) Grade 8, 40 + Years experience teaching and performing in Sri Lanka and U.S.A.

Learn பியானோ ஓர்கன் மற்றும் Vocals. கோட்பாடுகள் மற்றும் Practicals with a Professional Qualified Teacher.

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்